اسناد چاه شماره یک مسجد سلیمان به مرکز اسناد صنعت نفت منتقل شد

دوشنبه بیست و هفتم دي ماه 1395اسناد چاه شماره یک مسجد سلیمان به مرکز اسناد صنعت نفت منتقل شد

اسناد مربوط به چاه شماره یک مسجد سلیمان، قدیمی‌ترین چاه نفت ایران، به همراه پرونده‌های موضوعی بایگانی راکد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در اهواز، به مرکز اسناد موزه هاي صنعت نفت منتقل شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ايران، چاه شماره یک مسجدسلیمان، قدیمی‌ترین چاه نفت در ایران است که تاریخ اكتشاف آن با تاريخ اکتشاف نفت در كشور منطبق است. پرونده این چاه، شامل چهار پوشه شرح کامل گزارش‌های حفاری، دو پرونده عمومی و چاه‌های آزمایشی به مركز اسناد انتقال يافته است. با مطالعه این پرونده، برگی نو از تاریخ نفت ورق خواهد خورد و گزارشات اصیلی از حفاری‌های این چاه و اطلاعات آن در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

علاوه بر این کلیه پرونده‌های موضوعی موجود در بایگانی راکد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به مرکز اسناد انتقال یافته است. این اسناد یکی از قدیمی‌ترین اسناد منتقل شده به مرکز اسناد است که حائز اطلاعاتی ذیقیمت از تاریخ نفت است. این اسناد شامل 2700 پوشه و حدود ششصدهزار برگ است که اطلاعات مهمی همچون مکاتبات، اطلاعیه‌ها، بخشنامه‌های وزیر نفت، مدیران عامل و معاونین مناطق کتابچه‌های سازمانی، چارت‌های سازمانی، گزارشات ماهیانه، مکاتبات عمومی مالی، حسابداری تامین بودجه، اسناد و درخواست‌های مالی، مکاتبات ارزی و گمرکی، بررسی بودجه‌های عملیاتی، حفاری و تعمیر چاه‌ها و دکل‌ها، قراردادها‌، پیمان‌ها و مناقصات، مکاتبات مربوط به گچساران، مسجدسلیمان، خارگ، آغاجری، مارون و بسیاری موضوعات دیگر را شامل مي شود. این پرونده‌ها مي تواند فصلی نو به روی تاریخ نفت بگشايد.