جرثقیل اکوان

دوشنبه نهم تير ماه 1399جرثقیل اکوان
جرثقيل اكوان (11)جرثقيل اكوان (8)جرثقيل اكوان (2)جرثقيل اكوان (1)
  • قدمت : 1937 ميلادي (1316 خورشيدي)
  • محل نگهداری : اسكله تاريخي آبادان

جرثقیل غول آسای اکوان با قدرت جابجایی 200 تن بار، در ساحل آبادان برای تخلیه بار کشتی ها و جابجایی قطعات سنگین از جمله برج های تقطیر، دیگ های بخار، چگالنده ها و سایر ادوات فنی صنعت نفت به کار گرفته می شد. اين جرثقيل در دوران جنگ جهاني دوم با انتقال تجهيزات جنگي نقش مهمي در ناميدن ايران به عنوان پل پيروزي ايفا كرد.


آخرین اشیا