ماسك پدالي تنفسي

شنبه نوزدهم مرداد ماه 1398ماسك پدالي تنفسي
ماسك پدالي تنفسي قدمت 90- گچساران
  • قدمت : 90سال
  • محل نگهداری : گنجينه اشياء موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

ماسك پدالي تنفسي كه در حفاري و درون چاه ها از آن استفاه مي شده است.


آخرین اشیا