چراغ قوه ضد احتراق

دوشنبه پانزدهم مهر ماه 1398چراغ قوه ضد احتراق

چراغ قوه ضد احتراق
 

 

چراغ قوه ضد احتراق - ساخت كشور انگلستان . اين چراغ قوه در موزه بنزين خانه آبادان در معرض ديد عموم قراردارد .  


آخرین اشیا