پمپ دستي گازوئيل

يکشنبه پنجم مرداد ماه 1399پمپ دستي گازوئيل

محصول كشور آمريكا كه در گذشته براي تخليه گازوئيل از آن استفاده مي شده است .

پمپ دستي گازوئيل ، نوعي پمپ دستي آمريكايي است كه بر روي دريچه بشكه هاي 100 يا 200 ليتري قرارمي گرفته و با دستگيره رفت و برگشتي ، به تخليه مايع درون آن ( گازوئيل ) از طريق  نيروي محركه دست انسان پمپاژ مايع از درون آن صورت مي گرفته است .  در حال حاضر اين پمپ دستي در موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران و در معرض ديد عموم قراردارد .


آخرین اشیا