چراغ فتیله ای

دوشنبه بیست و یکم بهمن ماه 1398چراغ فتیله ای

چراغ فتيله اي طلايي رنگ

چراغ فتيله اي خورشيد آلماني
رنگ طلايي
مربوط به دهه 40 و 50 شمسي
محل نگهداري : موزه بنزين خانه آبادان


آخرین اشیا