مخازن پرچی

يکشنبه هفتم ارديبهشت ماه 1399مخازن پرچی

مخازني با قدمت بيش از 90سال براي نگهداري سوخت 

مخازن پرچي 
اتصالات اين مخازن قبل از پيدايش فناوري جوش ، به صورت پرچ ايجاد شده است ، از اينرو به آن مخازن پرچي گفته مي شود.  اين مخازن در گذشته براي ذخيره سازي سوخت مورد استفاده قرار مي گرفته است .
قدمت مخازن بيش از 90 سال
محل نگهداري : موزه بنزين خانه آبادان


آخرین اشیا