موتور گازوئیلی ماشین رولزرویس

دوشنبه سوم بهمن ماه 1401موتور گازوئیلی ماشین رولزرویس

                                                    

 
کارخانه سازنده:رولزرویس موتور
محل ساخت :انگلستان
محل نگهداری: موزه کاراموزان آبادان
کاربرد در موزه کارآموزان:آموزش و تعمیر انواع موتور گازوئیلی
این دستگاه در کارگاه اصلی که رشته مکانیک عمومی است موجود است و تمامی کارآموزان درسال دوم تحصیلی خود در آموزشگاه ‌کارآموزان علاوه بر دوره آشنایی با انواع موتور(انجین) کاروتعمیر این موتور را آموزش می دیدند.در کارگاه مکانیک موزه کارآموزان آبادان انواع و اقسام موتورهای ماشین های سبک ،سنگین،نیمه سنگین وجود دارد که دسته بندی آنها بصورت درونسوز و برونسوز می باشد.
 

آخرین اشیا