دستگاه رطوبت‌گیر (Dehumidifier)

يکشنبه هشتم بهمن ماه 1402دستگاه رطوبت‌گیر (Dehumidifier)

 

 

دستگاه رطوبت‌گیر (Dehumidifier) حاوی مواد خشک‌کننده سیلیکاژل، جهت نم‌گیری رطوبت هوا در بسیاری از موارد مانند خشک‌کردن گیج‌های روغن، حرارت‌سنج‌ها و ترانسفورماتور در نیروگاه برق تمبی کاربرد داشته و زمانی که فضای سالن توربین‌ها یا ساختمان به سطح رطوبت بسیار (بدلیل مجاورت نیروگاه به رودخانه) در هوا نیاز دارد، رطوبت‌گیر می‌تواند بهترین راه برای حذف آن باشد. سیلیکاژل نقش بسزایی در افزایش عملکرد سیستم‌های رطوبت گیر ایفا می‌کند. سیلیکاژل نارنجی یا آبی برای استفاده در دستگاه‌های رطوبت‌گیر استفاده  می‌شود تا در صورت اشباع ژل‌ها از رطوبت، تعویض شوند. این دستگاه در اوایل شروع بکار توربین‌ها در نیروگاه برق تمبی نصب و مورد استفاده قرار گرفت.

 


آخرین اشیا