پريموس كوره اي

دوشنبه هفدهم آذر ماه 1399پريموس كوره اي

ساخت كشور سوئد ، مخصوص لحيم كاري و آهنگري

پريموس كوره اي ، مدل 1921، مخصوص لحيم كاري و آهنگري- ساخت كشور سوئد
مربوط به دهه 1330 شمسي .
در حال حاضر اين پريموس ها در موزه بنزين خانه آبادان در معرض ديد عموم قراردارد .

 

 


آخرین اشیا