اجاق خوراک پزی پریموس

يکشنبه نهم بهمن ماه 1401اجاق خوراک پزی پریموس

                                                                   

 پریموس از قطب جنوب تا فتح اورست

همه چیز در یک کارگاه کوچک آهنگری در مرکز استکهلم در سال ۱۸۹۲ شروع شد ، زمانی که لیندکوییست و سونسون اولین اجاق گاز نفتی بدون دوده درجهان را ایجاد کردند! همانطور که اولین بود ، آنها تصمیم گرفتند آن را primus بنامند. این نام با اجاق های قابل اعتماد مترادف شد.کارکرد آسان و حمل آسانتر آن باعث شد زودتر از آنچه که باید  همه گیر شود و اجاق ها به گزینه اصلی افرادی تبدیل شدند که اولین های زمان خود بودند . یکی از ماجراهای مهم این زمان ،روالدآموندسن اولین کسی بود که درسال ۱۹۱۱ به قطب جنوب رسید و نقطه عطف  دیگر تنزینگ نورگی و ادموند هیلاری در کوه اورست در سال ۱۹۵۳ بود ، و آنها را به عنوان اولین افرادی که به قله صعود می کردند ، که پریموس را به همراه داشتند.

محل نگهداری: موزه نفت سوزهای کرمان


آخرین اشیا