دستگاه گیوتین

چهارشنبه بیست و ششم بهمن ماه 1401دستگاه گیوتین

                                                                       

نام دستگاه:گیوتین

کارخانه سازنده: انج الکتریک

کشور سازنده: انگلستان ،برادفورد

کاربرد در کارآموزان: بریدن 

این دستگاه به نام گیوتین که در کشور انگلستان ساخته شده است برای آموزش در سال دوم کارآموزان درآموزشگاه قرارگرفته است.ازاین دستگاه برای بریدن و خم کردن ورق های فلزی و نبشی استفاده می شده است و کارآموزان در قسمت فلزکاری این آموزشگاه با نحوه کار با این دستگاه آشنا میشدند.

در حال حاضر این دستگاه در کارگاه های عملی موزه برای بازدید عموم قرار گرفته است.


آخرین اشیا