دریل ستونی

دوشنبه هشتم اسفند ماه 1401دریل ستونی

                                                                                         

نام دستگاه: دریل ستونی

کارخانه سازنده: وید اند ریکتر

کشور: انگلستان،هالیفکس

کاربرد در کارآموزان: مته کاری، سوراخ کردن قطعات، فلزکاری و قلاویز زنی

کارآموزان آموزشگاه حرفه ای درسال دوم خود کار با فلزات را آموزش می دیده اند که کار با دریل ستونی نیز جزئی از آن بوده. کارآموزان با این دستگاه مته کاری، قلاویززنی، سوراخ کردن قطعات و فلزکاری را آموزش می دیدند. این شی در قسمت تراشکاری موزه موجود است.

 

 

 

 

 

 

 


آخرین اشیا