چراغ روشنایی آرگاند

سه شنبه نهم اسفند ماه 1401چراغ روشنایی آرگاند

                                                            

چراغ روشنایی آرگاند نوعی چراغ نفتی است که در سال ۱۷۸۰توسط AiméArgand اختراع شد. روشنایی آن برابر با ۶ تا ۱۰شمع است که روشنتر از چراغهای روشنایی ماقبل از آن  است. چراغ ارگاند دارای یک فتیله گرد بود که هوا می توانست هم ازمرکز فتیله عبورکند و هم ازبیرون فتیله،که این موضوع باعث‌میشد شعله ثابت باشد وجریان هوا را بهبود می بخشید.

 برای یک چراغ آرگاند از روغن نهنگ، روغن فک، کلزا، روغن زیتون یا روغن نباتی‌های دیگربه عنوان سوخت استفاده میشدکه با نیروی گرانشی از مخزنیکه بالای مشعل نصب شده بود به قسمت فتیله و سرچراغ میرسید.

 نقطه ضعف اولیه آرگاند این بود که مخزن روغن باید بالاتر از سطح مشعل باشد زیرا روغن های نباتی سنگین و چسبنده  بودند و تا فتیله بالا نمیرفتند و این باعث شد تا سایه ای در یک جهت از شعله چراغ ایجاد کند.

 تا حدود سال۱۸۵۰که لامپ های نفت سفید معرفی شدند،این چراغ روشنایی مورد استفاده بود تا اینکه نفت سفید که ارزان تر از روغن نباتی بودعرضه‌ی بازار شد  و به عنوان مایعی با ویسکوزیته کم که می توانست به راحتی در یک فتیله حرکت کند و نیاز به مکانیسم های پیچیده برای تغذیه سوخت نداشت جایگزین روغن ها شد. 


آخرین اشیا