اسناد نفتي از نخستين ماه هاي پيروزي انقلاب اسلامي

يکشنبه بیست و دوم تير ماه 1399اسناد نفتي از نخستين ماه هاي پيروزي انقلاب اسلامي
اسناد اهدايي منوچهر پارسا (6)نامه هيات سرپرستي نفت به بازرگاننامه هيات سرپرستي نفت به دكتر مرشدنامه هيات سرپرستي نفت به مرشدنامه هيات سرپرستي نفت مرشداستعفاي هيات سرپرستي نفتنامه منوچهر پارسا به معين فر
  • قدمت : سال 1358
  • محل نگهداری : مركز اسناد صنعت نفت

اسناد حاوی پیشنهادها و رهنمودهايی در خصوص نحوه مدیریت شرکت نفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توسط يكي از اعضاي هیات سرپرستی شرکت ملی نفت، در ابتدای پیروزی انقلاب، به موزه نفت اهدا شد.

منوچهر پارسا كه در سال های 1357 تا 1359 و در زمان سرپرستی حسن نزیه و وزارت دکتر معین فر، به عنوان عضو هیئت سرپرستی شرکت ملی نفت ايران مشغول به کار بود، اسناد ارزشمندي را در اختیار موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت قرار داده است.

اين اسناد كه در حال حاضر در مرکز اسناد موزه هاي صنعت نفت نگهداري مي شود، پیشنهادها و رهنمودهايی را در خصوص نحوه مدیریت شرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استعفای جمعی هیات سرپرستی به منظور برطرف كردن محذورات احتمالی مسئولان در زمینه تغییرات در بدنه مدیریتی، همچنين تقاضای بازنشستگی منوچهر پارسا را شامل مي شود.


آخرین اسناد