گوهری در کتابخانه

سه شنبه بیست و ششم آذر ماه 1398گوهری در کتابخانه

در طول تاریخ بشر هر لوح ،نوشته و کتابی نه تنها راوی متن خود بوده است ،بلکه می تواند  مانند جام جم آیینه ای از  اسرار دوران خود باشد.

 

کتابخانه  پژوهشی تخصصی موزه اکتشاف،حفاری و تولید مسجدسلیمان با هدف ارائه خدمات متمرکز به پژوهشگران و علاقمندان این حوزه ها در حال تجهیز و راه اندازی است . در ذیل  به معرفی یکی از گنجینه های این کتابخانه  مي پردازيم .

 

کتاب سنگ نگاری(پتروگرافی) فیزیک و شیمی سنگ ها

تمایز این کتاب با بسیاری از کتاب های موجود در این گنجینه و سایر کتابخانه های تخصصی از صفحه ابتدایی نمایان می شود که یک مهر کتابخانه کوچک و یک کلیشه بزرگ کاملا توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کنند.مهر اول متعلق است به آزمایشگاه مرکز تحقیقات واحد بهره برداری شرکت نفت پارس و انگلستان ،این مهر علاوه بر نشان دادن بخشی از ساختار شرکت نفت پارس و انگلستان در دوره اول نشان از قدمت انتشار این کتاب دارد.کلیشه یا مهر بزرگتر متعلق است به دفتر زمین شناسی در خرمشهر ، که نشان دهنده استقراردفتر مرکزی شرکت در جنوب و تمرکز تمامی عملیات مرتبط با نفت در محل بهره برداری است .لازم به ذکر است که در این دوره تمامی موارد مرتبط با دولت ایران از طریق دفتر شرکت در سفارت انگلستان انجام می گرفت و این روال تا سال ۱۹۲۱ و تاسیس دفتر مرکزی شرکت در تهران ادامه داشت.
اما موضوع کتاب شاخه ای در مطالعات زمین شناسی است که اختصاصا به بررسی و مطالعه ابعاد مختلف تشکیل و به سنگ های دگرگونی و آذرین و رسوبی و معرفی ساز وکار تبلورکانیهای تشکیل دهنده این سنگ ها و تغییرات و دگرگونی و دگرسانی سنگ ها  و روشهای تکوین آن ها می پردازد.
این کتاب که  به زبان آلمانی در سال ۱۹۱۵ توسط دکتر بوئک استاد دانشگاه فرانکفورت و با نام پتروگرافی فیزیک و شیمیایی سنگ ها منتشر شده است در واقع به بررسی این سه نوع سنگ و تشکیل آنها از دیدگاه فیزیکی و شیمیایی می پردازد ودرفصول مختلف کتاب به تفکیک هر گروه سنگ های مذکور با جزئیات موردبررسی و توصیف قرار گرفته اند.
تاریخ انتشار این کتاب به ماه های آغازین جنگ جهانی اول برمی گردد و با توجه به نگارش و آماده سازی این کتاب از قبل برای انتشار نشان می دهد که در گیر ودار جنگ بین الملل اول  و درگیر شدن امپراطوری آلمان  دراین جنگ عالم گیر محققین مشغول تولید علم و تحقیق و گسترش علوم بوده اند و از طرفی تعصب انگلیسی مانع نشده است که این کتاب مرجع و ارزشمند با آنکه توسط کشور متخاصم با آنها و به زبان آلمانی نگاشته شده است ،به کتابخانه شرکت راه نیابد.
کشور آلمان بدلیل همجواری با کوهستان آلپ همواره دارای رونق علمی در رشته زمین شناسی به خصوص شاخه سنگ شناسی و سطوح بالای مطالعات علمی گسترده و پیشرو در دانشگاه های این کشور بوده است و انتشار این کتاب وزین در آن مقطع گواهی بر رشد این علم در این کشور است.

 

امین زاده درویش
 کارشناس مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

 


IMG_20191216_100512  IMG_20191216_100526   IMG_20191217_105943
                                                         

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


آخرین اسناد