قرارداد نفتی دولت ایران و شرکت ملی نفت با کنسرسیومی از شرکت های نفتی

دوشنبه سی ام دي ماه 1398قرارداد نفتی دولت ایران و شرکت ملی نفت با کنسرسیومی از شرکت های نفتی

قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.

در تاريخ 7 آبان ماه سال 1332 قراردادي بين دولت ايران و شركت ملي نفت ايران از يك طرف و كنسرسيومي از شركت هاي نفتي خارجي از طرف ديگر منعقد شد . بر اساس قرارداد جدید که پس از ماهها مذاکره در ۲۸ شهریور، به امضای طرفین و در ۲۹ مهر به تأیید مجلس شورای ملی و در 7 آبان به تصویب مجلس سنا رسید، اگرچه ملی شدن نفت و صنایع نفت ایران مورد پذیرش طرف های خارجی قرار گرفت ولی دولت ایران تضمین می‌کرد که تا ۲۵ سال نفت تولیدی را به شرکت‌های عضو کنسرسیوم (آمریکایی، انگلیسی، هلندی و فرانسوی) بفروشد. بدین ترتیب فروش نفت ایران پس از نزدیک به چهار سال وقفه در بهمن سال ۱۳۳۳ از سر گرفته شد.


آخرین اسناد