گواهینامه آموزشگاه حرفه‌ای آبادان

چهارشنبه پانزدهم ارديبهشت ماه 1400گواهینامه آموزشگاه حرفه‌ای آبادان

گواهینامه پنج‌ساله (certificate) آموزشگاه حرفه‌ای آبادان

قدمت: ۱۳۱۷

محل نگهداری: موزه کارآموزان آبادان

 

توضیح: کارآموزان آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آبادان بعد از گذراندن یک دوره سه ساله کارآموزی در این آموزشگاه (Artisan School) و یک دوره دو ساله کارورزی در پالایشگاه آبادان موفق به دریافت این گواهینامه با اعتبار بین‌المللی می‌شدند.

مدرک موجود توسط نوه آقای سیامک فریضی که جزو اولین گروه فارغ‌التحصیل آموزشگاه حرفه‌ای آبادان هستند، به موزه کارآموزان آبادان اهدا شده است.

سال شروع به کار آقای فریضی در آموزشگاه ۱۳۱۲ و سال اخذ گواهینامه ۱۳۱۷ است.


آخرین اسناد