عیادت آیت‌الله کاشانی از دکتر مصدق و اهدای پرچم ایران از طرف دانش‌آموزان مدرسه نوربخش در سال 1331

چهارشنبه بیست و چهارم اسفند ماه 1401عیادت آیت‌الله کاشانی از دکتر مصدق و اهدای پرچم ایران از طرف دانش‌آموزان مدرسه نوربخش در سال 1331

                                                                     


آخرین اسناد