سند تاكيد انگليسي ها بر استفاده از ترجمه مورد تاييدشان از امتياز نامه دارسي

دوشنبه نهم تير ماه 1399سند تاكيد انگليسي ها بر استفاده از ترجمه مورد تاييدشان از امتياز نامه دارسي

سند حاضر كه از جمله اسناد منحصر به فردي است كه در مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت نگهداري مي شود، نگراني انگليسي ها را از تفاسير مختلف از متن امتيازنامه دارسي نشان مي دهد. بر اساس اين سند كه نامه اي محرمانه است كه از لندن به دفتر شركت نفت انگليس و ايران در خرمشهر نگاشته شده، شركت بر لزوم استفاده از ترجمه مورد تاييد (ترجمه ضميمه شده به نامه) تاكيد كرده است.


(ترجمه متن سند)

محرمانه

شماره نامه 1607 (CON/D3)                                                                          [تاريخ] 25 اكتبر 1926

از: مدير مقيم

شركت نفت انگليس - ايران با مسئوليت محدود

محمره [خرمشهر]

آقاي محترم

امتيازنامه دارسي

نظر به سؤالاتي كه غالباً در مورد معاني دقيق امتيازنامه دارسي مطرح مي‌شود، به نظر ما مناسب مي‌باشد كه متن اصلي آن به زبان‌هاي فرانسه و فارسي به صورت مهيا در دسترس كليه طرف‌هاي ذي‌ربط (مربوطه) باشد.

ما قبلاً از متن اصلي عكس گرفته‌ايم و اكنون 5 نسخه رونوشت آن كه در محمره (خرمشهر)، آبادان و بغداد مورد استفاده مي‌باشد، ارسال مي‌شود. همچنين، يك نسخه آن به تهران ارسال مي‌شود براي حصول اطمينان از اينكه كماكان در تهران باشيد. با ملاحظه متن در مي‌يابيد كه نقطه علامتگذاري در تحرير متن اصلي با متن رونوشت كه هم‌اكنون مورد استفاده اداري دارد، انطباق كامل ندارد. در حالي كه ادعا بر اين است. بنابراين در آينده در مواردي كه براي تفسير دقيق، درگيري يا ابهامات سؤال‌برانگيز پيش آمد، بايستي همواره به خود متن رونوشت‌شده [و] به متن عكسبرداري‌شده ارجاع شود.

ارادتمند شما

از طرف شركت نفت انگليس - ايران با مسئوليت محدود

امضاشده توسط: ام. واي. يانگ (M.Y. Young) از طرف مدير

رونوشت به تهران


متن سند و ترجمه آن:

امتياز دارسي (2)امتياز دارسي (3)امتياز دارسي (4)امتياز دارسي ص چهارمامتياز دارسي ص پنجم امتياز دارسي ص ششمامتياز دارسي ص هفتمامتياز دارسي (9)امتياز دارسي ص نهمامتياز دارسي ص دهم
  • قدمت: سال 1926 ميلادي
  • محل نگهداری: مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت

محمد حسن تدريسي

مركز اسناد موزه های صنعت نفت ايران


آخرین اسناد