يادداشتي به مناسبت سالروز كشف نفت

يکشنبه پنجم خرداد ماه 1398يادداشتي به مناسبت سالروز كشف نفت


روزی که نفت در زندگی ایرانیان جوشید!


دكتر اكبر نعمت الهي

تاریخ، همواره شاهد روزهایی بوده است که به تناسب، هریک بخشی از هویت یک ملت را می سازد. این تکه ها و رویدادها در پیوند با یکدیگر پازلی را تکمیل می کنند که شناسنامه یک ملت نام می گیرد و هرچه تاریخ را درست تر و دقیق تر بنویسیم، بیشتر و راحت تر می توانیم در مسیر توسعه گام برداریم. از تکرار اشتباهات درس بگیریم و راه درست را بپیماییم.
خردادماه در کنار روزهای بزرگ و تاریخی که در تقویم ایران جا داده است، از یک منظر دیگر هم شایسته بررسی است. در پنجم این ماه نخستین چاه نفت ایران در مسجدسلیمان به نفت رسید.
گرچه ممکن است برخی بدون مطالعه این روز را روز خوبی ندانند و از سر کوته بینی نفت را عامل تیره روزی ملت ایران بخوانند، اما واقعیت آن است که با جوشش نفت از زمین های مسجدسلیمان ایران دارای منبعی عظیم از ثروت شد که زندگی اش را تغییر داد.
مسجدسلیمان پس از آن صاحب اولین ها در تاریخ معاصر شد. زندگی مردم دچار تغییر شد و آبادانی برای ملت ایران به ارمغان آمد.

چاه-نفت
واقعیت این است که نفت در مسیر خود روزهای بزرگی را رقم زد تا به امروز برسد که نفت ملی، هویت ملت ایران و بسیاری از مردم منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. چنان که گفته می شود عبدالناصر ملی شدن کانال سوئز را از روی دستان ملت ایران و رهبر مبارزات ملی شدن صنعت نفت، دکتر محمد مصدق نمونه برداری کرد و با تسلط ایرانیان بر نفت خود، بسیاری از حوادث و رویدادهای بزرگ هم رقم خورد.
این برگ زرین در تاریخ زندگی ملت ایران همچنان در نهاد زندگی شان می درخشد و به همین دلیل است که وزیر نفت با تشکیل مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت موافقت کرد تا اسناد، اشیا و مدارک تاریخی این رویداد مهم در زندگی ایرانیان محفوظ بماند و هم از جنبه تاریخی و هم از جنبه صنعتی و آموزشی راه نوینی توسط صنعت نفت برای ایرانیان گشوده شود.
واینک موزه های تاریخ صنعت نفت در شهرها و مناطق مختلف کشور راه اندازی شده یا در حال تکمیل است تا نسل بعد از چگونگی توسعه این صنعت و تاثیرات شگرف آن بر صنعتی شدن کشور آگاه باشد.
پنجم خردادماه سالروز به نفت رسیدن نخستین چاه نفت ایران در مسجدسلیمان خجسته باد.