موزه های نفت، پلی به سوی فردا

شنبه شانزدهم آذر ماه 1398موزه های نفت، پلی به سوی فردا

 

حمیدرضا زاهدی

 

 

هنگامی که اداره کل موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت به دستور مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت تشکیل شد، بسیاری عقیده داشتند که این اقدام، نمی تواند به نتیجه برسد زیرا بدنه صنعتی وزارتخانه ای با ماهیت نفتی نمی تواند با تشکیل اداره ای برای توسعه موزه های نفتی هماهنگ شود اما اکنون در کنار چند موزه ای که با تلاش ارکان وزارت نفت تشکیل و راه اندازی شده است، چند موزه دیگر هم در کار تاسیس و تشکیل است که به نظر می رسد تا پایان سال یکی دو تای دیگر آنها کامل شوند. این در حالی است که وزارت نفت به طور کلی با یک سال سخت مالی روبرو بوده است.

موزه ها پل هایی میان گذشته و حال اند. ماندن در گذشته هیچگاه نمی تواند راه آینده را هموار کند اما داشتن یک خط پیوندی برای درک گذشته و عبرت آموزی و یادگیری از گذشته به قصد تکمیل آینده ای بهتر نکته ای است که مهمتر از درجا زدن در تاریخ است.

موزه ها وسیله ای آموزشی برای یادگیری و رسیدن به اوضاع بهتر هستند. کارهایی که نباید بشود و کارهایی که باید شکل دیگری داشته باشند همه در چارچوب نگاه تازه به گذشته شکل می گیرند و موزه ها این راه را هموار می کنند.

برای صنعت نفت که راه بسیاری از مباحث فرهنگی و اجتماعی را به روی مردم گشوده است تشکیل موزه ها زنده نگه داشتن ارزش هایی بوده است که همه ما در رهگذر ایجاد آینده ای که در آن شریکیم باید از آن باخبر می بودیم.

صنعت نفت راه توسعه کشور را طی سالیان هموار کرده است و کارکنان صادق و خدوم آن طی سالیان در شکل گیری استقلال و خودکفایی آن گام زده اند و اساس استواری را شکل داده اند که اکنون باوجود همه فشارها و دشواریها همچنان گشوده است و پایدار مانده است. خاطره ها و تصاویری که آنان شکل داده اند برگ های زرین تاریخ ایران را روی هم قرار داده است.

ملت هایی که می خواهند بزرگ باشند باید بزرگان خود را ارج بگزارند و راه بزرگی آنان را درک کنند و همین است که این تاریخ ارزشمند باید بماند و حفظ شود.

در موزه های نفت می توان چیزی را شکل داد که می تواند گذشته را درست روایت کند و نامهایی که نسیان ما آنها را به فراموشی می سپارد دوباره احیا کند تا بدانیم در چه سرزمینی زیسته ایم و در چه بستری بزرگ شده ایم، چه کسانی خادمان این راه بوده اند و چگونه بالیده ایم که امروز صنعت نفتی پویا و پابرجا داریم.
 

 

عكس: موزه بنزين خانه آبادان