خلق موزه هاي صنعت نفت ازدرون تاريخ

سه شنبه سوم دي ماه 1398خلق موزه هاي صنعت نفت ازدرون تاريخ

مهناز محمدي

 

مرور گذشته و بيان تعابير و تفاسيرصنعت نفت، ضرورتي اجتناب ناپذير بر تشكيل موزه هاي اين صنعت است . گذشته اي كه درتاريخ رقم خورده و در ميان اسناد، اوراق و ابنيه تاريخي اين مرزو بوم قراردارد.
مديريت موزه هاي صنعت نفت با شكل گيري در سال 1392و به دستور مهندس زنگنه وزير نفت ، بخشي از تاريخ اين صنعت را از درون تاريخ پرفرازو نشيب ايران زمين ، بيرون كشيده و تا كنون با تاسيس 4 موزه صنعت نفت در سراسر كشور اين تاريخ را براي علاقه مندان و مخاطبان آن نمايان كرده و به منصه ظهور رسانده است . خلق كردن هميشه دشوارتراز توسعه دادن است ، موزه هاي صنعت نفت در كشورمتولد شدند و با خلق آن، مدل جديدي از نمايش هويت تاريخي و كهن مردم ايران زمين براي نخستين بار دراين برهه از تاريخ در كشور ظهوركرد.
بازآفريني و نمايش تاريخ بيش از 100 ساله صنعت نفت براي كشوري كه نخستين چاه هاي نفت خاورميانه در آن كشف شده است نيازمند همت وعزم جدي است كه مديريت موزها و مركز اسناد صنعت نفت به آن اهتمام دارد و در اين مسير از هيچ كوشش و تلاشي دريغ نمي كند. ثبت ملی 124 موقعيت مكانی نفتی در كشور، جمع‌آوری و شناسايی 25 ميليون برگ سند تاريخی از صنعت نفت، شناسايی و ثبت 10 هزار قلم شیء مربوط به صنعت نفت در كشوربراي نمايش در موزه هاي اين صنعت وشناسايی 30 موقعيت مكانی در كشور برای تبديل شدن به موزه صنعت نفت تنها بخشي از اين تلاش ها را شامل مي شود .
امروزه برخي كارشناسان معتقد هستند كه مردم در هزاره سوم به دنبال ارزش ها در خلق پيشينه و هويت تاريخي خود هستند تا از آن بهره گيرند . از اينرو توجه به اين موضوع سبب درک کاملتری از اهداف وبرنامه های موزه هاي صنعت نفت در كشورشده است .
بايد يادآورشد كه ، موزه هاي صنعت نفت با توجه به كاركرد اجتماعي ، فرهنگي و آموزشي خود بازآفريني تمام مواردي را دارند كه صنعت نفت در كشور آنرا رقم زده و در فرهنگ عمومي مردم به آن هويت بخشيده است . به بيان ساده تر موزه هاي صنعت نفت با وجود تمام موانع و مشكلات موجود پيش روي آن تاكنون توانسته، بخشي ازتاريخ بيش از 100 ساله اين صنعت را در معرض ديد عموم قراردهد و مخاطبان را با گذشته پر پيچ و خم اين صنعت كه نقش قابل توجهي در زندگي مردم دارد آشنا كند.


توضيح عكس: محوطه تفريحي و تاريخي ( باغ و ساختمان ) خرمكوشك ، قدمت حدود 90 سال . اين منطقه ابتدا به يك باغ بزرگ اداري - مسكوني محدود مي شد كه ده ها دفتر كار و نزديك به چهل منزل سازماني كارمندي شركت نفت در آن قرارداشت .در حال حاضر اين مكان  ثبت ملي شده است .
مكان استان خوزستان ، شهر اهواز