راه افتخار

شنبه بیست و هفتم ارديبهشت ماه 1399راه افتخار

 اکبر نعمت الهی

تولید واکمن در تاریخ شرکت سونی یکی از بزرگترین اشتباهات مدیریتی حساب می شود. در حالی که دنیا به سمت سی دی و دیسکهای فشرده می‌رفت، سونی نتوانست این تغییر را به‌موقع پیش‌بینی کند و در نتیجه سرمایه‌گذاری کلان برای تولید واکمن کاملا به هدر رفت.

خیلی‌ها خروج سونی را از این بحران درک نمی‌کردند. با این همه سونی همچنان این اشتباه را بخشی از تاریخ خود می‌داند و آن را در روند تکامل تاریخی خود به رسمیت می‌شناسد. سونی با سرمایه‌گذاری کلان در فیلم نگهبانان کهکشان، واکمن را به عنوان یک پدیده مهم در زندگی قهرمان فیلم به نمایش می‌گذارد.

در یکی از فرازهای مهم فیلم قهرمان واکمنی را که از مادرش به او رسیده است روشن می کند و به هیجان می آید. این که تاریخ یک شرکت باوجود شکستها و پیروزی ها یک روند را می سازد که به موفقیتهای امروز می رسد و تاریخ را شکل می دهد دارای چنان اهمیتی است که برای مدیران امروز حیاتی است.

ابتکار وزارت نفت در ایجاد موزه های نفت از مهمترین تحولات این سالهاست. تاریخ صنعت نفت ایران به دلیل بالا و پایین های سیاسی و نگاههای مختلف حاکم باوجود معاصر بودن پر از ابهام و پیچیدگی و تحریف بوده است اما ایجاد موزه ها و مرکز اسناد برای اصلاح و تدوین تاریخ درست صنعت نفت گامی مهم تلقی می شود.

مهندس زنگنه، وزیر نفت با درپیش گرفتن راه ایجاد موزه ها در حقیقت گام مهمی در اصلاح نگاه به نفت و صنعت تاریخ‌ساز نفت داشته است به گونه ای که اکنون در این مسیر می توان به مدارکی استناد کرد که در طول تاریخ کوتاه اما پربار صنعت نفت ـ خواسته یا ناخواسته ـ نادیده گرفته شده بودند.

راه ایجاد موزه ها برای بازنمایاندن تاریخ چیزی است که نهادهای فرهنگی بین المللی بر آن تاکید دارند و آن را به عنوان یک ملاک در توسعه فرهنگی محسوب می کنند. حالا مدارک و اسناد نفت دارای یک متولی است تا حادثه ای که در ماههای آخر سال 1398 برای میدان حسن آباد تهران رخ داد و در جریان آن بسیاری از اسناد مهم تاریخی ـ که کمتر کسی از آن باخبر بود ـ در آتش سوخت به راحتی تکرار نشود. دست اندرکاران این اقدام مهم و باارزش حالا می توانند به توفیقات خود ببالند. آنها کمک کرده اند که راه تدوین تاریخ واقعی صنعت نفت هموار شود