به مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت

شنبه بیست و یکم اسفند ماه 1395به مناسبت سالروز ملي شدن صنعت نفت

نسل شیر اوژنان در میدان استقلال صنعت نفت

دكتر اكبر نعمت الهي


صنعت نفت ایران در بیست و نهم اسفندماه 1329 دوران نوزایی را تجربه کرد. کوشش ملت ایران برای به دست گرفتن قدرت اداره ثروت های ملی خود، هرچند به سختی، اما در نهایت به بار نشست و صنعت نفت به عنوان نماد خودباوری و استقلال خواهی ملت ایران به دست باکفایت فرزندان این مرز و بوم افتاد.


گرچه این نوزایی مراحل دشواری داشت و انگلیسی ها و آمریکایی ها فشار خود را بر دولت ایران افزودند تا بتوانند ملت ما را از تصمیم خود بازگردانند، اما این رویه، تجربه ای پیش روی همه ملت ها شد که خواهان پایان دادن به سلطه تراژیک قدرت ها بر اقتصادها و سرنوشت خویش بودند. استقبال تاریخی مردم و رهبران كشور مصر از مرحوم دکتر محمد مصدق نمونه ای از این همذات پنداری بود.

تجربه کامیاب خودگردانی و ملی شدن صنعت نفت، به گونه ای بود که حتی حکومت کودتا هم نتوانست از آن عقب بنشیند و ناگزیر آن را به عنوان صنعتی ملی پذیرفت.

مصدق

29 اسفند ماه گرچه سند استقلال صنعت نفت را امضا کرد، اما در درون خود، اراده و شجاعتی را دامن زد که برای آینده کشور ـ نسل ها و عصرها ـ یک راه تاریخی را می گشاید. اگر اکنون سربلند و پیروز راه درخشان توسعه پارس جنوبی را دنبال می کنیم، اگر تحریم ها، کارشکنی ها و... هیچ کدام نتوانسته اند راه پیشرفت و توسعه صنعت نفت را سد کنند، بی شک نتیجه غیرت و عزمی است که در سایه انقلاب اسلامی با تکیه بر تاریخ ملی شدن صنعت نفت و از نخستین دوره دولت اصلاحات در کشور بروز کرد و امروز شاهد تکمیل و تحول کامل در آنیم. به عبارتی جریان ملی شدن صنعت نفت دوره به دوره تجدید شده و در رفتار و کنش فرزندان این کشور، بروز و ظهور یافته است.

الگوهای مدیریتی، روال درهم شکستن تحریم ها در دولت اصلاحات که حتی با ایجاد شکاف میان جریان ها و دولت های غربی، شرکت های فرانسوی، ژاپنی، ایتالیایی و کره ای را به میدان پارس جنوبی کشاند و مدیریت اقتصاد کشور در دوره ای که تحریم ها ریشه همه چیز را سوزانده بود، همه و همه درس های صنعت نفت از استقلال است.

densyl-tape-royalpooshesh

هنگامی که ملت ایران راه استقلال را انتخاب کرد، پیش و بیش از همه چیز، باید اقتصاد خود را از زیر سلطه استعمارگران خارج می کرد و این، همان راه را گشود که به توسعه میدان گازی پارس جنوبی انجامید.

فرزندان شیراوژن این ملت، آزمون اراده و عزم پولادین خود را در عسلویه چنان گذراندند که هیچ کس را یارای شکستن اراده شان نیست. اکنون پایتخت انرژی کشور و توسعه پارس جنوبی به ما یادآور می شود که 29 اسفند ماه و جریان ملی شدن صنعت نفت که در پارس جنوبی با همت دولت اصلاحات کلید خورد و همچنان ادامه دارد، مانند تناسخ، نسل به نسل تکرار می شود.

29 اسفند ماه را به فرزندان این ملت و مردم استقلال طلب جهان صمیمانه شادباش می گوییم.