روزنگار نفت/ ارديبهشت ماه

سه شنبه بیست و هشتم فروردين ماه 1397روزنگار نفت/ ارديبهشت ماه

تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت، انعقاد قرارداد 1933، آغاز رسمي فعاليت شركت ملي نفت، افتتاح پالايشگاه تهران و ...

تهيه و تنظيم: فاطمه تركچي

نهم ارديبهشت ماه 1330: قانون ملي شدن صنعت نفت تصويب و تشكيل «شركت ملي نفت ايران» به طور رسمی اعلام شد.

نهم ارديبهشت ماه 1312: قرارداد معروف به 1933 میان دولت وقت ايران و «شركت نفت انگليس و ايران» منعقد شد كه بر اساس آن، حق انحصاري بهره‌برداري از نفت ايران به مدت 60 سال به اين شركت واگذار شد.

دهم ارديبهشت ماه 1330: شركت ملي نفت ايران عملاً فعاليت خود را به منظور اكتشاف، توليد، توسعه بازاريابي و فروش نفت خام و گاز طبيعي آغاز كرد. شركت ملي نفت ايران در حال حاضر با در اختيار داشتن ذخاير عظيم هيدروكربوري در زمره بزرگ‌ترين شركت‌هاي نفتي جهان قرار دارد، به طوري كه از نظر رده‌بندي در جمع شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان، در رتبه چهارم قرار مي گيرد.

آرم شركت ملي نفت

دوازدهم ارديبهشت ماه 1330: متن قانون اجراي ملي‌شدن صنعت نفت از تصويب گذشت و به دولت ابلاغ شد.

پانزدهم ارديبهشت ماه 1337: طرح تأمين آتيه كاركنان صنعت نفت توسط هيئت ‌مديره شركت ملي نفت ايران به تصويب رسید.

شانزدهم ارديبهشت ماه 1375: «پالايشگاه گاز فراشبند» افتتاح شد.

هجدهم ارديبهشت ماه 1345: قراردادي جهت توليد پلي وينيل كلرايد و مواد مربوطه و سود محرق و دود بنزين با استفاده از گازها و مايعات «پالايشگاه آبادان»، ميان «شركت ملي صنايع پتروشيمي» و «شركت بي- اف- گودريچ» بسته شد.

بيستم ارديبهشت ماه 1377: «شوراي مركزي نظارت بر ايمني و آتش‌نشاني وزارت نفت» به منظور هماهنگي میان كليه واحدهاي تابع وزارت نفت آغاز به كار کرد.

بيست و يكم ارديبهشت ماه 1359: «پالايشگاه سالسبورگ» واقع در آفريقاي جنوبي كه با مشاركت شركت ملي نفت ايران ساخته شده بود، احداث شد.

بيست و سوم ارديبهشت ماه 1343: مجلس شوراي ملي قانوني واگذاري و تجديد ساختمان اسكله گمرك آبادان را به شركت ملي نفت ايران، تصويب كرد.

گمرك اسكله آبادان

بيست و سوم ارديبهشت ماه 1364: «شركت صنعتي دريايي ايران» (صدرا) تأسيس شد. این شرکت در فروردين سال 1375 از سهامي خاص به سهامي عام تغییر یافت.

بيست و پنجم ارديبهشت ماه 1351: قانون توسعه صنعت گاز تصويب شد و بر اساس آن به «شركت ملي گاز ايران» اجازه داده شد كه با شركت‌هاي واجد شرايط و داراي صلاحيت علمي و فني و مالي خارجي و داخلي و دولتي و غيردولتي مشاركت كند.

بيست و نهم ارديبهشت ماه 1348: «شركت ملي نفت ايران» و «شركت فرانسوي آنترپوز»، دو قرارداد در ارتباط با احداث خط لوله گاز از تصفيه‌خانه گاز بيدبلند آغاجاري به شهرستان شيراز امضا كردند.

سي ام ارديبهشت ماه 1299: «شركت نفت انگليس و ايران» يك شركت فرعي را با نام «شركت نفت شمال ايران» (NPO) تأسيس كرد.

سي ام ارديبهشت ماه 1350: عمليات ساختماني «پالايشگاه شيراز» آغاز شد. این پالایشگاه پس از پالایشگاه‌های آبادان و تهران، سومین پالایشگاه مهم و مدرن ایران بود.

سي و يكم ارديبهشت ماه 1285: دارسي، شركت استخراج اوليه را تشكيل داد که با این اقدام، روند فعالیت‌های مربوط به کشف نفت در خوزستان سرعت گرفت و کمی بعد از آن، نخستین چاه نفت در مسجدسلیمان فوران کرد.

ثبت تاريخي چاه شماره يك

سي و يكم ارديبهشت ماه 1347: «پالايشگاه تهران» پس از پنج سال کار و تلاش شبانه‌روزی احداث و به طور رسمی افتتاح شد.