موزه های نفت تهران

چهارشنبه بیستم ارديبهشت ماه 1396

پژوهشگاه صنعت نفت

موزه فناوري صنعت نفت

اصلي ترين موزه نفت در تهران "موزه فناوری صنعت نفت" است که به معرفی چیستی و اهمیت نفت، گاز و پتروشیمی در عرصه های گوناگون زندگی بشر از دیرباز تا کنون و فناوری های به کار گرفته شده در آن می پردازد.
مقدمات راه اندازي اين موزه در حال حاضر در پژوهشگاه صنعت نفت تهران در حال انجام است.


موزه بنزين خانه دروازه دولت

پمپ دروازه دولت

در تهران همچنين جايگاه سوخت دروازه دولت، كه ششمين جايگاه سوخت تهران به شمار مي آيد در حال حاضر در دست مرمت و بازسازي است تا به عنوان يكي از موزه هاي نفت افتتاح شود و آثار و اسناد مربوط به صنعت پخش و توزيع فرآورده هاي نفتي در آن به نمايش درآيد.


براي اطلاعات بيشتر به لينك هاي زير مراجعه كنيد:

 

/content/1/اطلاع-رسانی/1244/دومين-موزه-نفت-تا-پايان-سال-افتتاح-مي-شود

/content/1/اطلاع-رسانی/1065/گزارشی-از-روند-احداث-موزه-دروازه-دولت-تهران

content/1/اطلاع-رسانی/1129/پمپ-بنزين-دروازه-دولت-در-فهرست-آثار-ملي-ثبت-شد