پالايشگاه آبادان

پالايشگاه آبادان

پمپ‌بنزین قدیمی در لس‌آنجلس

پمپ‌بنزین قدیمی در لس‌آنجلس

نمای هوایی از خانه‌های سازمانی نفت در آبادان

نمای هوایی از خانه‌های سازمانی نفت در آبادان

سوخت‌رسانی به هواپیماهای فرودگاه مهرآباد

سوخت‌رسانی به هواپیماهای فرودگاه مهرآباد

شيخ خزعل

شيخ خزعل

انتقال تجهیزات و وسایل حفاری از رودخانه تمبی

انتقال تجهیزات و وسایل حفاری از رودخانه تمبی

امين السلطان

امين السلطان

خروج کارکنان انگلیسی شرکت نفت از آبادان

خروج کارکنان انگلیسی شرکت نفت از آبادان

مانور امداد و نجات در پالایشگاه نفت تهران

مانور امداد و نجات در پالایشگاه نفت تهران

پالایشگاه آبادان

پالایشگاه آبادان

ساخت نخستین پالایشگاه گاز خاورمیانه در بیدبلند

ساخت نخستین پالایشگاه گاز خاورمیانه در بیدبلند

ورود مهندس بازرگان و حسين مكي به مسجد سليمان

ورود مهندس بازرگان و حسين مكي به مسجد سليمان

روز ورزش در مسجد سلیمان

روز ورزش در مسجد سلیمان

پهلوگيري نخستين كشتي حامل تجهيزات نفتي در ساحل آبادان

پهلوگيري نخستين كشتي حامل تجهيزات نفتي در ساحل آبادان

دانشجويان آموزشگاه فني آبادان

دانشجويان آموزشگاه فني آبادان