باشگاه شرکت ملی نفت آبادان

باشگاه شرکت ملی نفت آبادان

نفت و انقلاب

نفت و انقلاب

تصويري قديمي از آموزشگاه فني و حرفه اي آبادان

تصويري قديمي از آموزشگاه فني و حرفه اي آبادان

دروازه کنسولگری انگلیس در کرمان

دروازه کنسولگری انگلیس در کرمان

بیمارستان شماره یک آبادان

بیمارستان شماره یک آبادان

پمپ بنزین قدیمی لس آنجلس

پمپ بنزین قدیمی لس آنجلس

گواهینامه آموزشگاه حرفه ای

گواهینامه آموزشگاه حرفه ای

باشگاه انکس

باشگاه انکس

كارگران نفت در حال سمپاشي

كارگران نفت در حال سمپاشي

"ميز نجاري" موزه كارآموزان

مخزن بنزين آسیب دیده در جنگ تحمیلی

مخزن بنزين آسیب دیده در جنگ تحمیلی

خانه های تشریفاتی

خانه های تشریفاتی

کارخانه ریخته گری آبادان

کارخانه ریخته گری آبادان

چاه شماره یک آغاجاری

چاه شماره یک آغاجاری

قاشق و چنگال انگلیسی شرکت نفت

قاشق و چنگال انگلیسی شرکت نفت