نصب تجهیزات پالایشگاه اصفهان

نصب تجهیزات پالایشگاه اصفهان

عمليات نصب نخستین دکل حفاری در مسجدسلیمان

عمليات نصب نخستین دکل حفاری در مسجدسلیمان

بازسازی پالایشگاه آبادان

بازسازی پالایشگاه آبادان

شروع عمليات حفاري در بندر عباس

شروع عمليات حفاري در بندر عباس

ساخت پالایشگاه تبریز

ساخت پالایشگاه تبریز

نصب خط لوله صادرات مايعات گازي

نصب خط لوله صادرات مايعات گازي

سوخت رساني به روستا

سوخت رساني به روستا

توسعه پتروشیمی رازی

توسعه پتروشیمی رازی

ساخت نخستین پالایشگاه گازخاورمیانه در بیدبلند

ساخت نخستین پالایشگاه گازخاورمیانه در بیدبلند

سوخت رساني به جبهه

سوخت رساني به جبهه

عملیات نصب خط لوله گاز ایران -شوروی

عملیات نصب خط لوله گاز ایران -شوروی

حمل تجهيزات حفاري

حمل تجهيزات حفاري

سوخت گیری هواپیما

سوخت گیری هواپیما

عملیات حفاری چاه نفت

عملیات حفاری چاه نفت

از دفتر افتخارات كاركنان صنعت نفت

از دفتر افتخارات كاركنان صنعت نفت