قاشق و چنگال انگلیسی شرکت نفت

قاشق و چنگال انگلیسی شرکت نفت

ولتمتر قدیمی

ولتمتر قدیمی

موزه

موزه "بنزین خانه" در دست احداث

بیمارستان شركت نفت آبادان

بیمارستان شركت نفت آبادان

اسکله بارگيري خارك

اسکله بارگيري خارك

سوخت گیری موتور سه چرخ

سوخت گیری موتور سه چرخ

يادگاري از گذشته

يادگاري از گذشته

پارک کودکان در آبادان

پارک کودکان در آبادان

ساختمان مركزي وزارت نفت

ساختمان مركزي وزارت نفت

باشگاه قايقراني آبادان

باشگاه قايقراني آبادان

پایان کار در پالایشگاه آبادان

پایان کار در پالایشگاه آبادان

آگهی برای پمپ بنزین های تهران

آگهی برای پمپ بنزین های تهران

كارگران راهسازي شركت نفت

كارگران راهسازي شركت نفت

نخستين مسابقه فوتبال در مسجد سليمان

نخستين مسابقه فوتبال در مسجد سليمان

روزنامه باختر امروز

روزنامه باختر امروز