دفاعيه دكتر محمد مصدق در دادگاه لاهه

دفاعيه دكتر محمد مصدق در دادگاه لاهه

کارگاه تعمیرات در مسجد سلیمان

کارگاه تعمیرات در مسجد سلیمان

پالايشگاه آبادان سال 1357

پالايشگاه آبادان سال 1357

بيمارستان شركت نفت در مسجد سليمان

بيمارستان شركت نفت در مسجد سليمان

بازسازی پالايشگاه آبادان

بازسازی پالايشگاه آبادان

اعزام داوطلبانه کارکنان صنعت نفت به جبهه‌های جنگ

اعزام داوطلبانه کارکنان صنعت نفت به جبهه‌های جنگ

نفت و دفاع مقدس

نفت و دفاع مقدس

بازدید محمدرضا پهلوی از کارخانه نفت پارس

بازدید محمدرضا پهلوی از کارخانه نفت پارس

پالايشگاه آبادان در حال ساخت

پالايشگاه آبادان در حال ساخت

حمل لوله توسط چهارپایان در پالایشگاه آبادان

حمل لوله توسط چهارپایان در پالایشگاه آبادان

احداث اولین خط لوله انتقال نفت مسجد سلیمان به آبادان

احداث اولین خط لوله انتقال نفت مسجد سلیمان به آبادان

گازرسانی به تهران

گازرسانی به تهران

عملیات احداث خط لوله گاز خانگیران به مشهد

عملیات احداث خط لوله گاز خانگیران به مشهد

عبور لوله‌های نفت از پل معلق

عبور لوله‌های نفت از پل معلق

تيم ايرانی مهارکننده چاه های نفتی کویت

تيم ايرانی مهارکننده چاه های نفتی کویت