ورود مهندس بازرگان و حسين مكي به مسجد سليمان

ورود مهندس بازرگان و حسين مكي به مسجد سليمان

روز ورزش در مسجد سلیمان

روز ورزش در مسجد سلیمان

پهلوگيري نخستين كشتي حامل تجهيزات نفتي در ساحل آبادان

پهلوگيري نخستين كشتي حامل تجهيزات نفتي در ساحل آبادان

دانشجويان آموزشگاه فني آبادان

دانشجويان آموزشگاه فني آبادان

روز پرداخت حقوق به کارگران شرکت نفت

روز پرداخت حقوق به کارگران شرکت نفت

نمای هوایی پالایشگاه آبادان

نمای هوایی پالایشگاه آبادان

ساختمان های بيست فوتي کارگران شرکت نفت

ساختمان های بيست فوتي کارگران شرکت نفت

نماي هوايي خانه هاي كاركنان شركت نفت ناحيه بريم آبادان

نماي هوايي خانه هاي كاركنان شركت نفت ناحيه بريم آبادان

احداث تلمبه خانه نفت تمبی

احداث تلمبه خانه نفت تمبی

نوروز در مسجد سلیمان

نوروز در مسجد سلیمان

تظاهرات مردم در حمایت از ملی شدن صنعت نفت

تظاهرات مردم در حمایت از ملی شدن صنعت نفت

تظاهرات مردم در پشتیبانی از قانون ملی شدن صنعت نفت

تظاهرات مردم در پشتیبانی از قانون ملی شدن صنعت نفت

آخرین قاب از زندگی دکتر مصدق

آخرین قاب از زندگی دکتر مصدق

تظاهرات جمعیت ملی مبارزه با شرکت های استعماری نفت در ایران

تظاهرات جمعیت ملی مبارزه با شرکت های استعماری نفت در ایران

روساي شركت نفت انگليس و ايران

روساي شركت نفت انگليس و ايران