مذاكرات هيات انگليسي با اعضاي هيات خلع يد ايران

مذاكرات هيات انگليسي با اعضاي هيات خلع يد ايران

سخنراني دكتر مصدق در ميدان بهارستان

سخنراني دكتر مصدق در ميدان بهارستان

بازدید نمایندگان کنسرسیوم نفتی از پالایشگاه آبادان

بازدید نمایندگان کنسرسیوم نفتی از پالایشگاه آبادان

رضا خان پهلوی همراه با کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران

رضا خان پهلوی همراه با کارکنان شرکت نفت انگلیس و ایران

ملاقات چند تن از اعضای کنسرسیوم نفتی با منوچهر اقبال

ملاقات چند تن از اعضای کنسرسیوم نفتی با منوچهر اقبال

درگيري پليس با مردم در روزهاي ملي شدن صنعت نفت

درگيري پليس با مردم در روزهاي ملي شدن صنعت نفت

وسايل اوليه حمل و نقل فراورده هاي نفتي

وسايل اوليه حمل و نقل فراورده هاي نفتي

اعضای هیات مختلط و هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ايران

اعضای هیات مختلط و هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ايران

عمليات حفاري در مسجد سليمان

عمليات حفاري در مسجد سليمان

حمل محصولات نفتی با کاروان شتر

حمل محصولات نفتی با کاروان شتر

پزشکان و پرستاران اداره بهداری و بهداشت شرکت نفت آبادان

پزشکان و پرستاران اداره بهداری و بهداشت شرکت نفت آبادان

دكتر يانگ و كنسول انگليس در مسجد سليمان

دكتر يانگ و كنسول انگليس در مسجد سليمان

كاركنان شركت نفت انگليس و ايران در حال صرف نهار در چادر كشكولي خان

كاركنان شركت نفت انگليس و ايران در حال صرف نهار در چادر كشكولي خان

زمان پایان کار در پالایشگاه آبادان

زمان پایان کار در پالایشگاه آبادان

سوخت رسانی به کشتی ها در بندرعباس

سوخت رسانی به کشتی ها در بندرعباس