آگهی استخدام شرکت نفت

آگهی استخدام شرکت نفت

به زیر کشیده شدن مجسمه رضا شاه

به زیر کشیده شدن مجسمه رضا شاه

آبادان قدیم

آبادان قدیم

استخر باشگاه كارگران نفت در اهواز

استخر باشگاه كارگران نفت در اهواز

تعاوني شركت نفت آبادان

تعاوني شركت نفت آبادان

اداره مرکزی مسجد سلیمان

اداره مرکزی مسجد سلیمان

هیات خلع ید در پالایشگاه آبادان

هیات خلع ید در پالایشگاه آبادان

شاه قاجار و دارسي

شاه قاجار و دارسي

تابلوي كارگران صنعت نفت

تابلوي كارگران صنعت نفت

آثار نخستین کاوشگران نفت در مامتین

آثار نخستین کاوشگران نفت در مامتین

صادرات اولين محموله نفت بعد از انقلاب اسلامي

صادرات اولين محموله نفت بعد از انقلاب اسلامي

نامه تقدیر مصدق از کتاب هاشمی

نامه تقدیر مصدق از کتاب هاشمی

چراغ های گردسوز تزييني

چراغ های گردسوز تزييني

دیدار آیت ا.. طالقانی با طرفداران ملی شدن نفت

دیدار آیت ا.. طالقانی با طرفداران ملی شدن نفت

اولین تمبر پستی به مناسبت ملی شدن نفت ایران

اولین تمبر پستی به مناسبت ملی شدن نفت ایران