یادگارهای مدرس تکنیکال اسکول

یادگارهای مدرس تکنیکال اسکول

رینولدز؛ نخستین حفار چاه های نفت ایران

رینولدز؛ نخستین حفار چاه های نفت ایران

باشگاه قایقرانی آبادان

باشگاه قایقرانی آبادان

کاربرد قیر در ایران باستان

کاربرد قیر در ایران باستان

واگذاری امتیاز نفت به دارسی

واگذاری امتیاز نفت به دارسی

آگهی فروش بنزین

آگهی فروش بنزین

نخستین دانشکده نفت ایران

نخستین دانشکده نفت ایران

اخراج کارکنان انگلیسی از ایران

اخراج کارکنان انگلیسی از ایران

کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی کرمانشاه

کارخانه حلب سازی و حلب پرکنی کرمانشاه

اولین جایگاه فروش بنزین در تهران

اولین جایگاه فروش بنزین در تهران

جرثقیل گوگرد در اسکله آبادان

جرثقیل گوگرد در اسکله آبادان

آبادان از دوربین

آبادان از دوربین "اینک مورات"

اتوبوس تریلی ها در آبادان قدیم

اتوبوس تریلی ها در آبادان قدیم

حوضچه های نفتی، منظره ای آشنا برای مردم جنوب

حوضچه های نفتی، منظره ای آشنا برای مردم جنوب