كتيبه بنگله انبار خوراكي مسجد سليمان

كتيبه بنگله انبار خوراكي مسجد سليمان

سکوهای قدیمی پمپ بنزین

سکوهای قدیمی پمپ بنزین

اولين چاه نفت آغاجاري

اولين چاه نفت آغاجاري

تغيير شيفت در پالايشگاه آبادان

تغيير شيفت در پالايشگاه آبادان

صف مردم در مقابل جایگاه‌های فروش نفت سفید

صف مردم در مقابل جایگاه‌های فروش نفت سفید

نخستين آسانسور كشور در كارخانه ريخته گري پالايشگاه آبادان

نخستين آسانسور كشور در كارخانه ريخته گري پالايشگاه آبادان

پنجم خرداد، سالروز كشف نفت در ايران

پنجم خرداد، سالروز كشف نفت در ايران

پمپ‌بنزین دروازه دولت (دهه ۲۰ شمسی)

پمپ‌بنزین دروازه دولت (دهه ۲۰ شمسی)

بیمارستان شرکت ملی نفت ایران در مسجد سلیمان

بیمارستان شرکت ملی نفت ایران در مسجد سلیمان

آزمایشگاه پالایشگاه آبادان

آزمایشگاه پالایشگاه آبادان

ایستگاه آتش‌نشانی پالایشگاه آبادان

ایستگاه آتش‌نشانی پالایشگاه آبادان

جایگاه فروش فراورده‌های نفتی شماره 1 در تهران

جایگاه فروش فراورده‌های نفتی شماره 1 در تهران

"جرثقيل اكوان" در اسكله آبادان

آرشيو قالب هاي چوبي كارخانه ريخته گري آبادان

آرشيو قالب هاي چوبي كارخانه ريخته گري آبادان

تظاهرات ملي شدن صنعت نفت

تظاهرات ملي شدن صنعت نفت