احداث تلمبه خانه تمبي

احداث تلمبه خانه تمبي

عمليات لرزه نگاري و اكتشاف

عمليات لرزه نگاري و اكتشاف

گروه لرزه نگاري در حال استراحت

گروه لرزه نگاري در حال استراحت

مخزن نفتي در مسجد سليمان

مخزن نفتي در مسجد سليمان

آموزش بهداشت در مسجدسلیمان

آموزش بهداشت در مسجدسلیمان

نفت و دفاع مقدس

نفت و دفاع مقدس

آثار جنگ تحميلي در پالايشگاه بيد بلند

آثار جنگ تحميلي در پالايشگاه بيد بلند

جزیره خارگ؛ نماد مقاومت

جزیره خارگ؛ نماد مقاومت

هجوم به تاسیسات نفتی

هجوم به تاسیسات نفتی

اهواز قبل از کشف نفت

اهواز قبل از کشف نفت

کارگران نیروگاه تمبی

کارگران نیروگاه تمبی

بمباران تاسیسات نفتی در شهریور 1365

بمباران تاسیسات نفتی در شهریور 1365

آگهی استخدام شرکت نفت

آگهی استخدام شرکت نفت

به زیر کشیده شدن مجسمه رضا شاه

به زیر کشیده شدن مجسمه رضا شاه

آبادان قدیم

آبادان قدیم