جایگاه سوخت در تهران

جایگاه سوخت در تهران

کارگاه تعمیرات مسجد سلیمان

کارگاه تعمیرات مسجد سلیمان

آرامگاه ارامنه در مسجد سلیمان

آرامگاه ارامنه در مسجد سلیمان

کارگاه آهنگری مسجد سلیمان

کارگاه آهنگری مسجد سلیمان

کارگر نفت

کارگر نفت

آتشكده تاريخي مسجد سليمان

آتشكده تاريخي مسجد سليمان

آموزشگاه حرفه اي آبادان

آموزشگاه حرفه اي آبادان

مخالفت انگليسي ها با نفت ملي

مخالفت انگليسي ها با نفت ملي

اسكله بارگيري آبادان

اسكله بارگيري آبادان

باشگاه قایقرانی آبادان

باشگاه قایقرانی آبادان

افتتاح مجتمع پتروشیمی خارگ

افتتاح مجتمع پتروشیمی خارگ

شکایت انگليس از ايران به شوراي امنيت

شکایت انگليس از ايران به شوراي امنيت

شعبه فروش نفت

شعبه فروش نفت

خانه هاي بنگلو در آبادان

خانه هاي بنگلو در آبادان

مستر جیکاک

مستر جیکاک