"ميز نجاري" موزه كارآموزان

مخزن بنزين آسیب دیده در جنگ تحمیلی

مخزن بنزين آسیب دیده در جنگ تحمیلی

خانه های تشریفاتی

خانه های تشریفاتی

کارخانه ریخته گری آبادان

کارخانه ریخته گری آبادان

چاه شماره یک آغاجاری

چاه شماره یک آغاجاری

قاشق و چنگال انگلیسی شرکت نفت

قاشق و چنگال انگلیسی شرکت نفت

ولتمتر قدیمی

ولتمتر قدیمی

موزه

موزه "بنزین خانه" در دست احداث

بیمارستان شركت نفت آبادان

بیمارستان شركت نفت آبادان

اسکله بارگيري خارك

اسکله بارگيري خارك

سوخت گیری موتور سه چرخ

سوخت گیری موتور سه چرخ

يادگاري از گذشته

يادگاري از گذشته

پارک کودکان در آبادان

پارک کودکان در آبادان

ساختمان مركزي وزارت نفت

ساختمان مركزي وزارت نفت

باشگاه قايقراني آبادان

باشگاه قايقراني آبادان