عکس روز

مرمت کنسولگری کرمان

مرمت کنسولگری کرمان

یادگارهای رزمندگان در دارخوین

یادگارهای رزمندگان در دارخوین

موزه نفت و پیشکسوتان اصفهانی

موزه نفت و پیشکسوتان اصفهانی

بزرگداشت روز جهانی موزه در

بزرگداشت روز جهانی موزه در "بنزین خانه آبادان"

روز جهانی موزه

روز جهانی موزه

کارگاه ریخته گری پالایشگاه آبادان

کارگاه ریخته گری پالایشگاه آبادان

دو نسل از دانش آموختگان آموزشگاه حرفه ای

دو نسل از دانش آموختگان آموزشگاه حرفه ای

مرمت پمپ بنزين دروازه دولت

مرمت پمپ بنزين دروازه دولت

موزه بنزين خانه در نيمه شعبان

موزه بنزين خانه در نيمه شعبان

بارگیری هواپیمای قدیمی نفت

بارگیری هواپیمای قدیمی نفت

روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر

تداوم مرمت موزه كارآموزان

تداوم مرمت موزه كارآموزان

بازدید دانش آموزان قرآنی از موزه بنزین خانه آبادان

بازدید دانش آموزان قرآنی از موزه بنزین خانه آبادان

چاه شماره يك مسجد سليمان

چاه شماره يك مسجد سليمان

مرمت اشياء موزه نفت

مرمت اشياء موزه نفت