عکس روز

اعتراض به حمايت مالي عربستان از موزه بروكلين

اعتراض به حمايت مالي عربستان از موزه بروكلين

موزه بنزین خانه و روز جهانی کودک

موزه بنزین خانه و روز جهانی کودک

بازدید از موزه صنعت نفت غرب کشور

بازدید از موزه صنعت نفت غرب کشور

موزه پمپ بنزين دروازه دولت

موزه پمپ بنزين دروازه دولت

كودكان در کارگاه نقاشی موزه بنزین خانه آبادان

كودكان در کارگاه نقاشی موزه بنزین خانه آبادان

كاميون حفاري در پارك موزه اسكله آبادان

كاميون حفاري در پارك موزه اسكله آبادان

نصب تابلوی پمپ بنزین دروازه دولت

نصب تابلوی پمپ بنزین دروازه دولت

نمایشگاه موزه دریایی

نمایشگاه موزه دریایی "سانتا باربرا"

نرده كشي پمپ بنزين دروازه دولت

نرده كشي پمپ بنزين دروازه دولت

فيدوس در پالايشگاه آبادان

فيدوس در پالايشگاه آبادان

موزه نفت بحرين

موزه نفت بحرين

نيروگاه شماره يك پالايشگاه آبادان

نيروگاه شماره يك پالايشگاه آبادان

سكوي حفاري در موزه پن براد

سكوي حفاري در موزه پن براد

اداره پست پالايشگاه آبادان

اداره پست پالايشگاه آبادان

موزه نفت كويت

موزه نفت كويت