عکس روز

سكوي حفاري در موزه پن براد

سكوي حفاري در موزه پن براد

اداره پست پالايشگاه آبادان

اداره پست پالايشگاه آبادان

موزه نفت كويت

موزه نفت كويت

نمايي از پمپ بنزين دروازه دولت

نمايي از پمپ بنزين دروازه دولت

عکس دسته جمعی در جلسه ملي حافظه جهاني

عکس دسته جمعی در جلسه ملي حافظه جهاني

عکس روز/

عکس روز/

انتقال تانکر به موزه نفت کرمانشاه

انتقال تانکر به موزه نفت کرمانشاه

بازدید کودکان از بنزین خانه آبادان

بازدید کودکان از بنزین خانه آبادان

تخريب هواكش موزه دروازه دولت

تخريب هواكش موزه دروازه دولت

"گاه نگار" موزه كارآموزان آبادان

مته حفاري موزه نفت

مته حفاري موزه نفت

موزه بنزین والتر

موزه بنزین والتر

موزه پمپ بنزين دروزاه دولت در آستانه افتتاح

موزه پمپ بنزين دروزاه دولت در آستانه افتتاح

دكل سانتا ريتا 95 ساله شد

دكل سانتا ريتا 95 ساله شد

پيام مدير موزه هاي نفت به مناسبت روز جهاني موزه

پيام مدير موزه هاي نفت به مناسبت روز جهاني موزه