عکس روز

خودروهاي كلاسيك در موزه بنزين خانه آبادان

خودروهاي كلاسيك در موزه بنزين خانه آبادان

نفت سوزهاي بنزین خانه آبادان

نفت سوزهاي بنزین خانه آبادان

مستندسازان سیما در موزه بنزین خانه

مستندسازان سیما در موزه بنزین خانه

كليساي ارامنه آبادان

كليساي ارامنه آبادان

چاه شماره يك مسجد سليمان

چاه شماره يك مسجد سليمان

کودکان در موزه بنزین خانه

کودکان در موزه بنزین خانه

سينما نفت (تاج سابق)

سينما نفت (تاج سابق)

برگزاري كارگاه قصه خواني در موزه بنزين خانه

برگزاري كارگاه قصه خواني در موزه بنزين خانه

سالن اصلی موزه کارآموزان

سالن اصلی موزه کارآموزان

تلمبه خانه شماره 3 آبادان

تلمبه خانه شماره 3 آبادان

كارآموزان ديروز در آموزشگاه حرفه اي

كارآموزان ديروز در آموزشگاه حرفه اي

تعطیلی موقت موزه نفت شرق تگزاس

تعطیلی موقت موزه نفت شرق تگزاس

خودروهاي قديمي در موزه پمپ بنزين دروزاه دولت

خودروهاي قديمي در موزه پمپ بنزين دروزاه دولت

کارخانه ریخته گری پالایشگاه آبادان

کارخانه ریخته گری پالایشگاه آبادان

كودكان و بازديد از موزه نفت

كودكان و بازديد از موزه نفت