عکس روز

سالن اصلی موزه کارآموزان

سالن اصلی موزه کارآموزان

تلمبه خانه شماره 3 آبادان

تلمبه خانه شماره 3 آبادان

كارآموزان ديروز در آموزشگاه حرفه اي

كارآموزان ديروز در آموزشگاه حرفه اي

تعطیلی موقت موزه نفت شرق تگزاس

تعطیلی موقت موزه نفت شرق تگزاس

خودروهاي قديمي در موزه پمپ بنزين دروزاه دولت

خودروهاي قديمي در موزه پمپ بنزين دروزاه دولت

کارخانه ریخته گری پالایشگاه آبادان

کارخانه ریخته گری پالایشگاه آبادان

كودكان و بازديد از موزه نفت

كودكان و بازديد از موزه نفت

فانوس های باند فرودگاه سیری

فانوس های باند فرودگاه سیری

فوكر نفت در اسكله آبادان

فوكر نفت در اسكله آبادان

اعتراض به حمايت مالي عربستان از موزه بروكلين

اعتراض به حمايت مالي عربستان از موزه بروكلين

موزه بنزین خانه و روز جهانی کودک

موزه بنزین خانه و روز جهانی کودک

بازدید از موزه صنعت نفت غرب کشور

بازدید از موزه صنعت نفت غرب کشور

موزه پمپ بنزين دروازه دولت

موزه پمپ بنزين دروازه دولت

كودكان در کارگاه نقاشی موزه بنزین خانه آبادان

كودكان در کارگاه نقاشی موزه بنزین خانه آبادان

كاميون حفاري در پارك موزه اسكله آبادان

كاميون حفاري در پارك موزه اسكله آبادان