عکس روز

نسل امروز و ميراث ديروز

نسل امروز و ميراث ديروز

روز جهانی کودک در موزه بنزین خانه آبادان

روز جهانی کودک در موزه بنزین خانه آبادان

بازديد كودكان از موزه بنزين خانه

بازديد كودكان از موزه بنزين خانه

موزه بنزین خانه و روز جهانی کودک

موزه بنزین خانه و روز جهانی کودک

موزه بنزین خانه و روز گردشگری

موزه بنزین خانه و روز گردشگری

تابلوی ثبت میراث فرهنگی بر آثار نفتی

تابلوی ثبت میراث فرهنگی بر آثار نفتی

بازدید از موزه بنزین خانه در شب های تابستانی آبادان

بازدید از موزه بنزین خانه در شب های تابستانی آبادان

سکوی دریایی در موزه نفت نروژ

سکوی دریایی در موزه نفت نروژ

بازدید دانش آموزان از موزه بنزین خانه آبادان

بازدید دانش آموزان از موزه بنزین خانه آبادان

بازدید نمایندگان موزه نفت از مرکز اسناد

بازدید نمایندگان موزه نفت از مرکز اسناد

بازدید از گنجينه اشياء و مركز اسناد موزه نفت

بازدید از گنجينه اشياء و مركز اسناد موزه نفت

گردهمايي نمايندگان موزه نفت

گردهمايي نمايندگان موزه نفت

بازديد مديركل گردشگري اروند از موزه بنزين خانه

بازديد مديركل گردشگري اروند از موزه بنزين خانه

بازديد از موزه هنرهاي معاصر آبادان

بازديد از موزه هنرهاي معاصر آبادان

ماکت اهدایی کارآ/وزآموزشگاه حرفه ای

ماکت اهدایی کارآ/وزآموزشگاه حرفه ای