عکس روز

تصاویر قدیمی در موزه نفت

تصاویر قدیمی در موزه نفت "پن براد"

بازدید نوروزی از بنزین خانه آبادان

بازدید نوروزی از بنزین خانه آبادان

ورود تورهاي گردشگري به

ورود تورهاي گردشگري به "موزه بنزين خانه آبادان"

چاه شماره یک میزبان گردشگران نوروزی

چاه شماره یک میزبان گردشگران نوروزی

فناوری در موزه پرمین بیسن

فناوری در موزه پرمین بیسن

موزه صنعت نفت کرمان

موزه صنعت نفت کرمان

اسکله تاریخی آبادان

اسکله تاریخی آبادان

گام به گام با افتتاح دومين موزه از طرح موزه هاي نفت

گام به گام با افتتاح دومين موزه از طرح موزه هاي نفت

كاميون يخ در موزه نفت تگزاس

كاميون يخ در موزه نفت تگزاس

اسکله آبادان

اسکله آبادان

بازدید از موزه نفت سبزوار

بازدید از موزه نفت سبزوار

استقبال از موزه نفت در نمایشگاه کیش

استقبال از موزه نفت در نمایشگاه کیش

غرفه موزه نفت در نمايشگاه كيش

غرفه موزه نفت در نمايشگاه كيش

نقشه برداری از حلب سازی کرمانشاه

نقشه برداری از حلب سازی کرمانشاه

گزارش واحد مركزي خبر از پمپ بنزين دروازه دولت

گزارش واحد مركزي خبر از پمپ بنزين دروازه دولت