عکس روز

گام به گام با افتتاح دومين موزه از طرح موزه هاي نفت

گام به گام با افتتاح دومين موزه از طرح موزه هاي نفت

كاميون يخ در موزه نفت تگزاس

كاميون يخ در موزه نفت تگزاس

اسکله آبادان

اسکله آبادان

بازدید از موزه نفت سبزوار

بازدید از موزه نفت سبزوار

استقبال از موزه نفت در نمایشگاه کیش

استقبال از موزه نفت در نمایشگاه کیش

غرفه موزه نفت در نمايشگاه كيش

غرفه موزه نفت در نمايشگاه كيش

نقشه برداری از حلب سازی کرمانشاه

نقشه برداری از حلب سازی کرمانشاه

گزارش واحد مركزي خبر از پمپ بنزين دروازه دولت

گزارش واحد مركزي خبر از پمپ بنزين دروازه دولت

انتقال جرثقیل اکوان

انتقال جرثقیل اکوان

سفیر هندوستان در

سفیر هندوستان در "موزه بنزین خانه"

آموزشگاه حرفه ای

آموزشگاه حرفه ای

روز بزرگداشت شهید تند گویان

روز بزرگداشت شهید تند گویان

مرمت موزه كارآموزان

مرمت موزه كارآموزان

نفت و نوبل

نفت و نوبل

صدمین سالگرد نفت در تگزاس

صدمین سالگرد نفت در تگزاس