عکس روز

انتظار در صف نفت

انتظار در صف نفت

آلبوم اسناد پمپ بنزين دروازه دولت

آلبوم اسناد پمپ بنزين دروازه دولت

فولکس قورباغه اي در پمپ بنزين دروازه دولت

فولکس قورباغه اي در پمپ بنزين دروازه دولت

زنگ هشدار پمپ بنزين دروازه دولت

زنگ هشدار پمپ بنزين دروازه دولت

 تنوع دستگاه‌هاي پمپ بنزين در موزه دروازه دولت

تنوع دستگاه‌هاي پمپ بنزين در موزه دروازه دولت

فروشندگي نفت در موزه پمپ بنزين دروازه دولت

فروشندگي نفت در موزه پمپ بنزين دروازه دولت

موزه پمپ‌بنزین دروازه دولت

موزه پمپ‌بنزین دروازه دولت

دهکده عنبر

دهکده عنبر

بازدید مدیرعامل شرکت ملی گاز از غرفه موزه‌های نفت

بازدید مدیرعامل شرکت ملی گاز از غرفه موزه‌های نفت

بازدید مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره از غرفه موزه‌های نفت

بازدید مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره از غرفه موزه‌های نفت

غرفه موزه های نفت در بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت تهران

غرفه موزه های نفت در بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت تهران

نمايي از موزه پمپ بنزين دروازه دولت

نمايي از موزه پمپ بنزين دروازه دولت

جاذبه هاي طبيعي ميراث نفت

جاذبه هاي طبيعي ميراث نفت

برج آب منطقه

برج آب منطقه "بوارده"

گردشگر هلندي در موزه بنزين خانه آبادان

گردشگر هلندي در موزه بنزين خانه آبادان