عکس روز

روز جهانی وهفته گردشگری گرامی باد

روز جهانی وهفته گردشگری گرامی باد

ترسیم نقشه اولیه پالایشگاه آبادان بر پارچه نسوز

ترسیم نقشه اولیه پالایشگاه آبادان بر پارچه نسوز

ایستگاه دوچرخه موزه کارآموزان آبادان

ایستگاه دوچرخه موزه کارآموزان آبادان

آپارات سینما نفت آبادان در موزه کارآموزان

آپارات سینما نفت آبادان در موزه کارآموزان

تابلوی جدید موزه چاه شماره یک مسجدسلیمان

تابلوی جدید موزه چاه شماره یک مسجدسلیمان

روز جهانی موزه گرامی باد

روز جهانی موزه گرامی باد

نقشه قدیمی شهر آبادان

نقشه قدیمی شهر آبادان

نمایش اسلایدشو نفتی در موزه نفتسوزهای کرمان

نمایش اسلایدشو نفتی در موزه نفتسوزهای کرمان

نمایش سیر تکاملی پمپ‌های بنزین در موزه بنزین‌خانه

نمایش سیر تکاملی پمپ‌های بنزین در موزه بنزین‌خانه

موزه پمپ بنزین دروازه دولت

موزه پمپ بنزین دروازه دولت

بازآفرینی کارگر دوچرخه‌سوار در پالایشگاه

بازآفرینی کارگر دوچرخه‌سوار در پالایشگاه

نمایش کیل‌های نفتی در موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران

نمایش کیل‌های نفتی در موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران

شعبه فروش نفت سفيد در موزه پمپ بنزين دروازه دولت

شعبه فروش نفت سفيد در موزه پمپ بنزين دروازه دولت

اينفوگرافی

اينفوگرافی

فروشنده سوخت در موزه بنزین‌خانه آبادان

فروشنده سوخت در موزه بنزین‌خانه آبادان