عکس روز

موزه بنزین والتر

موزه بنزین والتر

موزه پمپ بنزين دروزاه دولت در آستانه افتتاح

موزه پمپ بنزين دروزاه دولت در آستانه افتتاح

دكل سانتا ريتا 95 ساله شد

دكل سانتا ريتا 95 ساله شد

پيام مدير موزه هاي نفت به مناسبت روز جهاني موزه

پيام مدير موزه هاي نفت به مناسبت روز جهاني موزه

روز جهاني موزه

روز جهاني موزه

مسن ترین و جوان ترین در غرفه موزه نفت

مسن ترین و جوان ترین در غرفه موزه نفت

استقبال خارجي ها از غرفه موزه نفت

استقبال خارجي ها از غرفه موزه نفت

عکس روز/

عکس روز/

گزارشگران خارجی در غرفه موزه های نفت

گزارشگران خارجی در غرفه موزه های نفت

پیشکسوتان نفتی در غرفه موزه نفت/

پیشکسوتان نفتی در غرفه موزه نفت/

استقبال خارجی ها از غرفه موزه نفت در نمایشگاه

استقبال خارجی ها از غرفه موزه نفت در نمایشگاه

وزیر نفت در غرفه موزه نفت

وزیر نفت در غرفه موزه نفت

موزه نفت در نمایشگاه بیست و سوم

موزه نفت در نمایشگاه بیست و سوم

يادگاري از حمل نفت با مخازن چوبي

يادگاري از حمل نفت با مخازن چوبي

كاركنان پتروشيمي در موزه بنزين خانه آبادان

كاركنان پتروشيمي در موزه بنزين خانه آبادان