عکس روز

پوستر افتتاح موزه پمپ بنزین آبادان

پوستر افتتاح موزه پمپ بنزین آبادان

بازدید کاکنان موزه نفت از موزه ملی

بازدید کاکنان موزه نفت از موزه ملی

خسرو معتضد، نويسنده و مورخ تاريخ معاصر در جمع كاركنان موزه نفت

خسرو معتضد، نويسنده و مورخ تاريخ معاصر در جمع كاركنان موزه نفت

شیر چاه نفت در مسجد سلیمان

شیر چاه نفت در مسجد سلیمان

آموزشگاه فنی- حرفه ای آبادان

آموزشگاه فنی- حرفه ای آبادان

موزه پمپ بنزین آبادان؛ آخرين گام ها براي افتتاح رسمي

موزه پمپ بنزین آبادان؛ آخرين گام ها براي افتتاح رسمي

بازدید مدیر موزه ها و اسناد صنعت نفت از پروژه های موزه نفت در مسجد سلیمان

بازدید مدیر موزه ها و اسناد صنعت نفت از پروژه های موزه نفت در مسجد سلیمان

بازدید دانشجویان از موزه پمپ بنزنی آبادان قبل از افتتاح رسمی

بازدید دانشجویان از موزه پمپ بنزنی آبادان قبل از افتتاح رسمی

بازديد گردشگران خارجي از موزه پمپ بنزين آبادان

بازديد گردشگران خارجي از موزه پمپ بنزين آبادان

انتقال اتوبوس قديمي به موزه آبادان

انتقال اتوبوس قديمي به موزه آبادان

بازديد از

بازديد از "موزه پمپ بنزين دروازه دولت"

تجهيز آموزشگاه حرفه اي آبادان

تجهيز آموزشگاه حرفه اي آبادان

تداوم مرمت پمپ بنزين آبادان

تداوم مرمت پمپ بنزين آبادان

انتقال كپسول نجات به موزه آبادان

انتقال كپسول نجات به موزه آبادان

ديدار مديران موزه با وزير نفت

ديدار مديران موزه با وزير نفت