عکس روز

گام به گام تا افتتاح دومین موزه نفت

گام به گام تا افتتاح دومین موزه نفت

استقبال نوروزي از موزه نفت سبزوار

استقبال نوروزي از موزه نفت سبزوار

بروشور نوروزی موزه نفت سبزوار

بروشور نوروزی موزه نفت سبزوار

هفت سین موزه بنزین خانه

هفت سین موزه بنزین خانه

بازدید علمی از

بازدید علمی از "موزه بنزین خانه آبادان"

مرمت کامیون لیلاند در پمپ بنزين دروازه دولت

مرمت کامیون لیلاند در پمپ بنزين دروازه دولت

بازدید خبرنگاران حوزه انرژی از آبادان و مسجد سلیمان

بازدید خبرنگاران حوزه انرژی از آبادان و مسجد سلیمان

چشمه هاي نفتي مسجد سليمان

چشمه هاي نفتي مسجد سليمان

بازديد نويسنده كتاب

بازديد نويسنده كتاب "آبادان، شهر خوبان" از موزه بنزين خانه

بازدید مدیر موزها های نفت از بیمارستان مسجد سلیمان

بازدید مدیر موزها های نفت از بیمارستان مسجد سلیمان

بازديد دانش آموزان آباداني از موزه بنزين خانه

بازديد دانش آموزان آباداني از موزه بنزين خانه

بازدید مهمانان چینی از نمایشگاه عکس

بازدید مهمانان چینی از نمایشگاه عکس

ديدار يعقوبي نژاد از نمايشگاه عكس ساختمان شركت ملي نفت

ديدار يعقوبي نژاد از نمايشگاه عكس ساختمان شركت ملي نفت

بازدید پیشکوستان از نمایشگاه ساختمان شرکت ملی نفت

بازدید پیشکوستان از نمایشگاه ساختمان شرکت ملی نفت

بازدید معاون وزير در امور فناوري از نمايشگاه ساختمان شركت ملي نفت

بازدید معاون وزير در امور فناوري از نمايشگاه ساختمان شركت ملي نفت