عکس روز

نماي داخل موزه بنزين خانه آبادان

نماي داخل موزه بنزين خانه آبادان

شیرهای صنعتی در موزه کارآموزان آبادان

شیرهای صنعتی در موزه کارآموزان آبادان

از كارخانه شاگردان فني تا موزه كارآموزان آبادان

از كارخانه شاگردان فني تا موزه كارآموزان آبادان

چراغ هاي فتيله اي دهه 50

چراغ هاي فتيله اي دهه 50

خمپاره هاي جنگ در پالايشگاه آبادان

خمپاره هاي جنگ در پالايشگاه آبادان

هفته گردشگري گرامي باد

هفته گردشگري گرامي باد

هفته دفاع مقدس گرامي باد

هفته دفاع مقدس گرامي باد

قاب ماندگار

قاب ماندگار

كاريكاتورهاي نفتي درموزه نفت سبزوار

كاريكاتورهاي نفتي درموزه نفت سبزوار

خودرو دهه 60 ميلادي در موزه پمپ بنزين آبادان

خودرو دهه 60 ميلادي در موزه پمپ بنزين آبادان

راز تکاپوی صنعت نفت در موزه کارآموزان آبادان

راز تکاپوی صنعت نفت در موزه کارآموزان آبادان

دارخوين ،قديمي ترين تلمبه خانه خاورميانه

دارخوين ،قديمي ترين تلمبه خانه خاورميانه

موزه نفت سوزهای کرمان ، نگین صنعت نفت در جنوب شرق ایران

موزه نفت سوزهای کرمان ، نگین صنعت نفت در جنوب شرق ایران

تاريخچه پخش فراورده هاي نفتي به روايت تصوير در موزه بنزين خانه آبادان

تاريخچه پخش فراورده هاي نفتي به روايت تصوير در موزه بنزين خانه آبادان

موزه صنعت نفت كرمان

موزه صنعت نفت كرمان