عکس روز

اينفوگرافی

اينفوگرافی

فروشنده سوخت در موزه بنزین‌خانه آبادان

فروشنده سوخت در موزه بنزین‌خانه آبادان

قدیمی‌ترین نقشه بجا مانده از آبادان

قدیمی‌ترین نقشه بجا مانده از آبادان

اتاق گاه‌نگار موزه کارآموزان صنعت نفت آبادان

اتاق گاه‌نگار موزه کارآموزان صنعت نفت آبادان

موزه بنزين خانه آبادان

موزه بنزين خانه آبادان

یادگارهایی از گذشته در موزه کارآموزان آبادان

یادگارهایی از گذشته در موزه کارآموزان آبادان

ابرهای همه عالم شب و روز ....

ابرهای همه عالم شب و روز ....

دهکده عنبر

دهکده عنبر

موزه اكتشاف ، حفاري و توليد صنعت نفت در مسجد سليمان

موزه اكتشاف ، حفاري و توليد صنعت نفت در مسجد سليمان

موزه صنعت نفت غرب كشور

موزه صنعت نفت غرب كشور

نمايش خرده فروشي نفت در موزه بنزين خانه آبادان

نمايش خرده فروشي نفت در موزه بنزين خانه آبادان

تلفيق هنر با موزه هاي صنعت نفت

تلفيق هنر با موزه هاي صنعت نفت

برگزاري مراسم روز كودك در موزه هاي صنعت نفت آبادان

برگزاري مراسم روز كودك در موزه هاي صنعت نفت آبادان

 نمايش نسل قدیم گردسوزهاي نفتي در موزه بنزين خانه آبادان

نمايش نسل قدیم گردسوزهاي نفتي در موزه بنزين خانه آبادان

نماي داخل موزه بنزين خانه آبادان

نماي داخل موزه بنزين خانه آبادان