عکس روز

نفت و نوبل

نفت و نوبل

صدمین سالگرد نفت در تگزاس

صدمین سالگرد نفت در تگزاس

بازديد خبرنگاران از باغ موزه نفت كرمان

بازديد خبرنگاران از باغ موزه نفت كرمان

خاطره پيشكسوت مسجد سليماني

خاطره پيشكسوت مسجد سليماني

عمارت هشت بنگله اهواز

عمارت هشت بنگله اهواز

فاز دوم مرمت پمپ بنزین دروازه دولت

فاز دوم مرمت پمپ بنزین دروازه دولت

بازدید مدیرعامل پالایش و پخش از موزه بنزین خانه

بازدید مدیرعامل پالایش و پخش از موزه بنزین خانه

تندیس تندگويان

تندیس تندگويان

نسل امروز و ميراث ديروز

نسل امروز و ميراث ديروز

روز جهانی کودک در موزه بنزین خانه آبادان

روز جهانی کودک در موزه بنزین خانه آبادان

بازديد كودكان از موزه بنزين خانه

بازديد كودكان از موزه بنزين خانه

موزه بنزین خانه و روز جهانی کودک

موزه بنزین خانه و روز جهانی کودک

موزه بنزین خانه و روز گردشگری

موزه بنزین خانه و روز گردشگری

تابلوی ثبت میراث فرهنگی بر آثار نفتی

تابلوی ثبت میراث فرهنگی بر آثار نفتی

بازدید از موزه بنزین خانه در شب های تابستانی آبادان

بازدید از موزه بنزین خانه در شب های تابستانی آبادان