عکس روز

مسن ترین و جوان ترین در غرفه موزه نفت

مسن ترین و جوان ترین در غرفه موزه نفت

استقبال خارجي ها از غرفه موزه نفت

استقبال خارجي ها از غرفه موزه نفت

عکس روز/

عکس روز/

گزارشگران خارجی در غرفه موزه های نفت

گزارشگران خارجی در غرفه موزه های نفت

پیشکسوتان نفتی در غرفه موزه نفت/

پیشکسوتان نفتی در غرفه موزه نفت/

استقبال خارجی ها از غرفه موزه نفت در نمایشگاه

استقبال خارجی ها از غرفه موزه نفت در نمایشگاه

وزیر نفت در غرفه موزه نفت

وزیر نفت در غرفه موزه نفت

موزه نفت در نمایشگاه بیست و سوم

موزه نفت در نمایشگاه بیست و سوم

يادگاري از حمل نفت با مخازن چوبي

يادگاري از حمل نفت با مخازن چوبي

كاركنان پتروشيمي در موزه بنزين خانه آبادان

كاركنان پتروشيمي در موزه بنزين خانه آبادان

تصاویر قدیمی در موزه نفت

تصاویر قدیمی در موزه نفت "پن براد"

بازدید نوروزی از بنزین خانه آبادان

بازدید نوروزی از بنزین خانه آبادان

ورود تورهاي گردشگري به

ورود تورهاي گردشگري به "موزه بنزين خانه آبادان"

چاه شماره یک میزبان گردشگران نوروزی

چاه شماره یک میزبان گردشگران نوروزی

فناوری در موزه پرمین بیسن

فناوری در موزه پرمین بیسن