گزارش تصویری

برگزاری مراسم روز جهانی گردشگری وشکست حصرآبادان در موزه بنزین خانه آبادان

برگزاری مراسم روز جهانی گردشگری وشکست حصرآبادان در موزه بنزین خانه آبادان

روز جهانی گردشگری در موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران

روز جهانی گردشگری در موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران

کارگران قدیمی جایگاه سوخت شماره 6 تهران در موزه پمپ بنزین دروازه دولت

کارگران قدیمی جایگاه سوخت شماره 6 تهران در موزه پمپ بنزین دروازه دولت

ایمن سازی و نورپردازی واحد گوگرد سازی شماره یک سایت موزه مسجدسلیمان

ایمن سازی و نورپردازی واحد گوگرد سازی شماره یک سایت موزه مسجدسلیمان

مراسم نخستين سالگرد تاسيس موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران

مراسم نخستين سالگرد تاسيس موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران

سیاست نفت ، قداست آموزش در موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان

سیاست نفت ، قداست آموزش در موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان

نمايش میراث کهن سوخت رسانی در موزه بنزین خانه آبادان

نمايش میراث کهن سوخت رسانی در موزه بنزین خانه آبادان

حفظ میراث صنعتی نفت در دل پایتخت ایران

حفظ میراث صنعتی نفت در دل پایتخت ایران

صنعت نفت و انقلاب اسلامی

صنعت نفت و انقلاب اسلامی

از توليد برق تا موزه صنعت نفت

از توليد برق تا موزه صنعت نفت

بازديد مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت از روند تكميل و راه اندازي موزه نفت در مسجد سليمان

بازديد مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت از روند تكميل و راه اندازي موزه نفت در مسجد سليمان

آموزشگاه حرفه اي آبادان در آيينه تصاوير تاريخي

آموزشگاه حرفه اي آبادان در آيينه تصاوير تاريخي

تبليغ نفت و محصولات نفتي در آيينه جرايد قديمي

تبليغ نفت و محصولات نفتي در آيينه جرايد قديمي

اراده ، تلاش و پيگيري در راه اندازي موزه هاي صنعت نفت کشور

اراده ، تلاش و پيگيري در راه اندازي موزه هاي صنعت نفت کشور

نگاهي بر خدمات اجتماعي نفت در مناطق عملياتي

نگاهي بر خدمات اجتماعي نفت در مناطق عملياتي