گزارش تصویری

آبادان ، مسجد رنگوني ها

آبادان ، مسجد رنگوني ها

بازديد مديركل تشكيلات ، روش ها و تعالي سازماني از موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت شهر ري

بازديد مديركل تشكيلات ، روش ها و تعالي سازماني از موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت شهر ري

تجلي موزه هاي نفت در خروش اروندرود

تجلي موزه هاي نفت در خروش اروندرود

صنعت نفت در دل جنگ

صنعت نفت در دل جنگ

همسايگان نجيب نفت

همسايگان نجيب نفت

خودنمایی هنر در موزه صنعت نفت پایتخت

خودنمایی هنر در موزه صنعت نفت پایتخت

تبديل ويرانه انگليسي ها به موزه صنعت نفت

تبديل ويرانه انگليسي ها به موزه صنعت نفت

جایگاهی که بود، موزه ای که شد

جایگاهی که بود، موزه ای که شد

پايتخت ايران در سيطره موزه هاي صنعت نفت

پايتخت ايران در سيطره موزه هاي صنعت نفت

گزارش تصويري افتتاح موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران

گزارش تصويري افتتاح موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران

موزه‌های نفت در قاب دوربین بیست و چهارمین نمایشگاه نفت تهران (4)

موزه‌های نفت در قاب دوربین بیست و چهارمین نمایشگاه نفت تهران (4)

موزه‌های نفت در قاب دوربین بیست و چهارمین نمایشگاه نفت تهران (3)

موزه‌های نفت در قاب دوربین بیست و چهارمین نمایشگاه نفت تهران (3)

موزه‌های نفت در قاب دوربین بیست و چهارمین نمایشگاه نفت تهران (2)

موزه‌های نفت در قاب دوربین بیست و چهارمین نمایشگاه نفت تهران (2)

موزه‌های نفت در قاب دوربین بیست و چهارمین نمایشگاه نفت تهران (1)

موزه‌های نفت در قاب دوربین بیست و چهارمین نمایشگاه نفت تهران (1)

گزارش تصویری بازيد نوروزي از

گزارش تصویری بازيد نوروزي از "موزه كارآموزان صنعت نفت آبادان"