گزارش تصویری

گزارش تصویری افتتاح

گزارش تصویری افتتاح "موزه بنزین خانه آبادان" نخستین موزه از طرح موزه های صنعت نفت ایران

گام به گام تا افتتاح

گام به گام تا افتتاح "موزه بنزین خانه آبادان"

گزارش تصويري بازديد كاركنان موزه نفت از سازمان اسناد كتابخانه ملي و موزه ملي ايران

گزارش تصويري بازديد كاركنان موزه نفت از سازمان اسناد كتابخانه ملي و موزه ملي ايران

بازدید مدیر موزه نفت و هیات همراه از طرح موزه های نفت در آبادان

بازدید مدیر موزه نفت و هیات همراه از طرح موزه های نفت در آبادان

گزارش تصويري از طرح مطالعه و احياي تلمبه خانه تاريخي دارخوين

گزارش تصويري از طرح مطالعه و احياي تلمبه خانه تاريخي دارخوين

گزارش تصويري تجهيز و چيدمان موزه نفت آبادان

گزارش تصويري تجهيز و چيدمان موزه نفت آبادان

آشنايي با مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت

آشنايي با مركز اسناد موزه هاي صنعت نفت

مراحل نهايي مرمت و بازسازي آموزشگاه فني آبادان (آرتيزن اسكول)

مراحل نهايي مرمت و بازسازي آموزشگاه فني آبادان (آرتيزن اسكول)

آغاز مرمت و بازسازي جايگاه قديمي سوخت دروازه دولت در تهران

آغاز مرمت و بازسازي جايگاه قديمي سوخت دروازه دولت در تهران

شناسايي و ثبت اشياء موزه اي منطقه عملياتي جزيره سيري

شناسايي و ثبت اشياء موزه اي منطقه عملياتي جزيره سيري

شناسایی و ثبت اشیاء موزه ای بیمارسنان امام خمینی (نفت) مسجد سلیمان

شناسایی و ثبت اشیاء موزه ای بیمارسنان امام خمینی (نفت) مسجد سلیمان

بازدید کارشناسان موزه نفت از تجهیزات قدیمی مناطق نفتخیز جنوب

بازدید کارشناسان موزه نفت از تجهیزات قدیمی مناطق نفتخیز جنوب

بازدید مدیران موزه و اسناد نفت از کارخانه حلب سازی پالایشگاه کرمانشاه

بازدید مدیران موزه و اسناد نفت از کارخانه حلب سازی پالایشگاه کرمانشاه

بازدید کارشناسان موزه از موزه صنعت نفت آغاجاری

بازدید کارشناسان موزه از موزه صنعت نفت آغاجاری

بازدید از اتوبوس های قدیمی سرویس کارکنان نفت و گاز آغاجاری- امیدیه

بازدید از اتوبوس های قدیمی سرویس کارکنان نفت و گاز آغاجاری- امیدیه