گزارش تصویری

تبليغ نفت و محصولات نفتي در آيينه جرايد قديمي

تبليغ نفت و محصولات نفتي در آيينه جرايد قديمي

اراده ، تلاش و پيگيري در راه اندازي موزه هاي صنعت نفت کشور

اراده ، تلاش و پيگيري در راه اندازي موزه هاي صنعت نفت کشور

نگاهي بر خدمات اجتماعي نفت در مناطق عملياتي

نگاهي بر خدمات اجتماعي نفت در مناطق عملياتي

بازديدمدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت از بخش هاي مختلف اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی حفاری

بازديدمدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت از بخش هاي مختلف اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی حفاری

بازدید مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت از موزه صنعت نفت مسجدسلیمان

بازدید مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت از موزه صنعت نفت مسجدسلیمان

چيدمان حضور غايب در موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران

چيدمان حضور غايب در موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران

آبادان ، مسجد رنگوني ها

آبادان ، مسجد رنگوني ها

بازديد مديركل تشكيلات ، روش ها و تعالي سازماني از موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت شهر ري

بازديد مديركل تشكيلات ، روش ها و تعالي سازماني از موزه ها ومركز اسناد صنعت نفت شهر ري

تجلي موزه هاي نفت در خروش اروندرود

تجلي موزه هاي نفت در خروش اروندرود

صنعت نفت در دل جنگ

صنعت نفت در دل جنگ

همسايگان نجيب نفت

همسايگان نجيب نفت

خودنمایی هنر در موزه صنعت نفت پایتخت

خودنمایی هنر در موزه صنعت نفت پایتخت

تبديل ويرانه انگليسي ها به موزه صنعت نفت

تبديل ويرانه انگليسي ها به موزه صنعت نفت

جایگاهی که بود، موزه ای که شد

جایگاهی که بود، موزه ای که شد

پايتخت ايران در سيطره موزه هاي صنعت نفت

پايتخت ايران در سيطره موزه هاي صنعت نفت