گزارش تصویری

ملی شدن نفت به روایت تصویر

ملی شدن نفت به روایت تصویر

موزه «بنزین‌خانه» در بهمن‌ماه

موزه «بنزین‌خانه» در بهمن‌ماه

موزه «نفت‌سوزهای کرمان» در بهمن‌ماه

موزه «نفت‌سوزهای کرمان» در بهمن‌ماه

دیدار مدیر مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت با نویسنده کتاب «سفر برگذشتنى»

دیدار مدیر مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت با نویسنده کتاب «سفر برگذشتنى»

برگزاری نشست هم‌افزایی و سیاست‌گذاری تدوین تاریخ شفاهی صنعت نفت

برگزاری نشست هم‌افزایی و سیاست‌گذاری تدوین تاریخ شفاهی صنعت نفت

حضور مرکز اسناد در نخستین نمایشگاه زنان تأثیرگذار صنعت نفت

حضور مرکز اسناد در نخستین نمایشگاه زنان تأثیرگذار صنعت نفت

موزه «بنزین‌خانه» در دی‌ماه

موزه «بنزین‌خانه» در دی‌ماه

موزه «سبزوار» در دی‌ماه

موزه «سبزوار» در دی‌ماه

موزه «دروازه‌دولت» در دی‌ماه

موزه «دروازه‌دولت» در دی‌ماه

موزه «کارآموزان» در دی‌ماه

موزه «کارآموزان» در دی‌ماه

مدیر مرکز اسناد و رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران گفت‌وگو کردند

مدیر مرکز اسناد و رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت تهران گفت‌وگو کردند

 موزه «میراث صنعت نفت» محمودآباد در دی‌ماه

موزه «میراث صنعت نفت» محمودآباد در دی‌ماه

دیدار مدیر مرکز اسناد صنعت نفت با رئیس بازرسی بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس

دیدار مدیر مرکز اسناد صنعت نفت با رئیس بازرسی بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس

موزه «بنزین‌خانه» در آذرماه

موزه «بنزین‌خانه» در آذرماه

موزه «سبزوار» در آذرماه

موزه «سبزوار» در آذرماه