گزارش تصویری

آغاز مرمت و بازسازي جايگاه قديمي سوخت دروازه دولت در تهران

آغاز مرمت و بازسازي جايگاه قديمي سوخت دروازه دولت در تهران

شناسايي و ثبت اشياء موزه اي منطقه عملياتي جزيره سيري

شناسايي و ثبت اشياء موزه اي منطقه عملياتي جزيره سيري

شناسایی و ثبت اشیاء موزه ای بیمارسنان امام خمینی (نفت) مسجد سلیمان

شناسایی و ثبت اشیاء موزه ای بیمارسنان امام خمینی (نفت) مسجد سلیمان

بازدید کارشناسان موزه نفت از تجهیزات قدیمی مناطق نفتخیز جنوب

بازدید کارشناسان موزه نفت از تجهیزات قدیمی مناطق نفتخیز جنوب

بازدید مدیران موزه و اسناد نفت از کارخانه حلب سازی پالایشگاه کرمانشاه

بازدید مدیران موزه و اسناد نفت از کارخانه حلب سازی پالایشگاه کرمانشاه

بازدید کارشناسان موزه از موزه صنعت نفت آغاجاری

بازدید کارشناسان موزه از موزه صنعت نفت آغاجاری

بازدید از اتوبوس های قدیمی سرویس کارکنان نفت و گاز آغاجاری- امیدیه

بازدید از اتوبوس های قدیمی سرویس کارکنان نفت و گاز آغاجاری- امیدیه

بازدید از سکوهای رسالت و سلمان در جزیره لاوان

بازدید از سکوهای رسالت و سلمان در جزیره لاوان

بازدید از اماکن تاریخی آبادان و شهرهای اطراف

بازدید از اماکن تاریخی آبادان و شهرهای اطراف

بازدید از موزه شرکت پالایش نفت آبادان

بازدید از موزه شرکت پالایش نفت آبادان

بازدید مدیران موزه صنعت نفت از

بازدید مدیران موزه صنعت نفت از "موزه آب" (اردیبهشت 1394)

بازدید مدیران موزه صنعت نفت از

بازدید مدیران موزه صنعت نفت از "موزه آب"

همایش روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی

همایش روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی

دومين گردهمايي بازنشستگان صنعت نفت

دومين گردهمايي بازنشستگان صنعت نفت