چهارشنبه بیستم شهریور ماه 1398 خودنمایی هنر در موزه صنعت نفت پایتخت

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، موزه پمپ‌بنزین دروازه دولت تهران، سومين موزه از طرح موزه هاي صنعت نفت است كه پس از موزه‌های «بنزین‌خانه» و «کارآموزان صنعت نفت» آبادان، از سوي مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت به بهره‌برداری رسيده است.
معرفی تاریخ جایگاه‌های توزیع سوخت در کشور، اشیاء و اسناد مرتبط با چرخه تحول پخش فرآورده‌های نفتی از ابتدا تا کنون، شیوه بارگیری، حمل و تخلیه سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت از جمله مواردي است كه در اين موزه به نمايش درآمده است . در اين موزه با توجه به تاريخچه شعبه هاي توزيع نفت در زمان گذشته ، پرسناژهايي از افراد در صف تهيه نفت در اين شعب نيز به نمايش درآمده است كه با استفاده از ورقه هاي آهني و تكنيك هنر نقاشي در معرض ديد عموم قرارگرفته است . گزارش تصويري پيش رو  ، نمايش بخش  هايي از موزه پمپ بنزين دروازه دولت، در بهره گيري از اين هنر است كه آنرا مشاهده مي كنيد .


عكس : مجتبي محمدقلي
 

MMOJ4681

 

MMOJ4686

 

MMOJ4728

 

MMOJ4701

 

MMOJ4732

 

MMOJ4789

 

MMOJ4834

 

MMOJ4822

 

MMOJ4810

 

MMOJ4795

 

MMOJ4953

 

MMOJ4815

 

MMOJ4958