پنج شنبه شانزدهم دي ماه 1395 گزارش تصويري بازديد كاركنان موزه نفت از سازمان اسناد كتابخانه ملي و موزه ملي ايران

بازديد كاركنان موزه نفت از سازمان اسناد كتابخانه ملي

IMG_0234

آزمايشگاه ميكروبيولوژي

IMG_0284

آزمايشگاه شيمي

IMG_0318

كارگاه مرمت

IMG_0300

كارگاه مرمت

IMG_0356

مركز آرشيو


بازديد از موزه ملي ايران

IMG_0651

IMG_0808

IMG_0743

IMG_0686

IMG_0676

IMG_0852