شنبه چهارم بهمن ماه 1399 گزارش تصویری/موزه پمپ بنزین دروازه دولت تهران در فهرست ساختمان های

IMG_5019IMG_5045IMG_5020IMG_5032d1IMG_5091IMG_5085IMG_5076IMG_5140IMG_5092IMG_5098IMG_5118

IMG_5152

 

/content/1/اطلاع-رسانی/4848/موزه-پمپ-بنزین-دروازه-دولت-تهران-در-فهرست-های