مستر جیکاک

سه شنبه دوم آبان ماه 1396مستر جیکاک

"مستر جیکاک" جاسوس انگلیسی که به سبب آشنايي با زبان محلی، با نام مستعار در ميان مردم جنوب مي گشت و آنان را از نفت و مسئله ملي شدن بیزار می کرد؛ او شعر معروفى داشت با اين مضمون: تو که مهر علی مِنِ دلته- نفت ملی سی چنته؟! (تو اي كه مهر علي را در دل داري، نفت ملي را مي خواهي چكار؟)

انتخاب و شرح عكس: مژگان افشار