بازدید آیت ا... کاشانی از سراجه قم

يکشنبه دهم آذر ماه 1398بازدید آیت ا... کاشانی از سراجه قم

بازديد آيت ا... كاشاني از يك چاه درسراجه قم - سال هاي دهه 1330 شمسي