شنبه بیست و نهم خرداد ماه 1400 ترسیم نقشه اولیه پالایشگاه آبادان بر پارچه نسوز

قدمت: ۱۲۸۹

مکان نگهداری: موزه کارآموزان آبادان

پس از کشف نفت در مسجدسلیمان،  لزوم تأسیس یک پالایشگاه در ابعاد صنعتی برای تصفیه نفت ضروری بود، به همین منظور شهر آبادان که قابلیت دسترسی به آب‌های آزاد را داشت، محل مناسبی برای ایجاد یک پالایشگاه و پهلوگیری نفتکش‌ها در کنار آن شناخته شد.

نقشه پیش رو، طرحی اولیه است که بر روی پارچه نسوز کشیده شده و مکان مناسب برای ساخت پالایشگاه آبادان را مشخص می‌کند. 

آبادان به دلیل قرار گرفتن در میان رودخانه‌های آب شیرین اروند و بهمن‌شیر، فاصله ۷۱ کیلومتری تا خلیج فارس، دسترسی به آبهای آزاد جهان و نزدیکی به مناطق نفت‌خیز بهترین موقعیت برای ساخت پالایشگاه بود. 

این پالایشگاه در سال ۱۲۹۱ بهه بهره‌برداری رسید.

photo_2021-06-19_11-00-18