دوشنبه دوازدهم آبان ماه 1399 شعبه فروش نفت سفيد در موزه پمپ بنزين دروازه دولت

در گذشته بخشی از جايگاه‌های توزيع سوخت به فروشندگی‌های نفت سفيد اختصاص داشت كه محصولات ديگری مانند روغن موتور، حشره كش امشی و... نيز در آنها به فروش می‌رفت.

بازسازی شعبه فروش نفت در ضلع شمال غربی محوطه روباز موزه پمپ بنزين دروازه دولت با استفاده از آدمكها و اشيای توزيع و حمل نفت سفيد، يادآور انتظار و صف كشيدن‌های طولانی پيش از گازرسانی به اكثر مناطق كشور است.