پنج شنبه دوم ارديبهشت ماه 1400 نمایش سیر تکاملی پمپ‌های بنزین در موزه بنزین‌خانه

نمایش سیر تکاملی دستگاه‌های پمپ بنزین در موزه بنزین‌خانه آبادان

عکاس: علیرضا شکاری