سه شنبه بیست و هشتم ارديبهشت ماه 1400 روز جهانی موزه گرامی باد

28 اردیبهشت، روز جهانی موزه بر جامعه موزه‌داران و میراث فرهنگی ایران و جهان مبارک باد

شعار جهانی امسال:

آینده موزه‌ها؛ بازیابی و تصور دوباره