چهارشنبه دهم دي ماه 1399 پتروشیمی ایران پنجاه و هفت ساله شد

پتروشیمی ایران پنجاه و هفت ساله شد

petroshimi 2

 

petroshimi 4 

baner petroshimi

 

pet8

pet4

 

pet5

 

/content/1/اطلاع-رسانی/4824/پتروشیمی-ایران-پنجاه-و-هفت-ساله-شد